uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Peter Bílik, ANASOFT

Smart Industry solution designer

Peter Bílik, ANASOFT

Smart Industry solution designer
linkedin-icon

Peter Bílik sa věnuje technologickým inovacím pro průmysl a optimalizaci logistických a výrobních procesů především ve vztahu k digitalizaci a automatizaci. Je tvůrcem idey Smart Industry platformy EMANS společnosti ANASOFT, která je vystavěna na principech a technologiích konceptu Průmyslu 4.0 jako jsou digitální dvojčata, kyberneticko-fyzikální systémy, internet věcí (IoT), zpracování a analýza velkých dat (Big Data) a umělá inteligence (AI). Smart Industry systém EMANS je oceňované (Ocenění LOG-IN, Schnellecke Innovation Award, Porsche Supplier Award) a mezinárodně implementované řešení inteligentního řízení logistických procesů a automatizaci zásobování.