uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Vladimír Kočí, VŠCHT Praha

vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie

Vladimír Kočí, VŠCHT Praha

vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie
linkedin-icon

Prof. Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu (LCA), kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského života. Prof. Kočí pravidelně přednáší na Vysoké škole chemicko-technologické, Českém vysokém učení technickém a na Univerzitě Karlově. Kromě práce na řadě vědeckých projektů spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, s neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR. Jako vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha se podílí na rozvoji vzdělávání v oblasti udržitelnosti průmyslu a oběhového hospodářství.