uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Vojtěch Kotecký, ekolog

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Vojtěch Kotecký, ekolog

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
linkedin-icon

Vojtěch Kotecký pracuje na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK). Má zde na starosti vznikající program, který pracuje s podniky a veřejnou správou na vytváření a zavádění ekologických inovací. Pravidelně také přispívá do českých deníků i jiných médií. Více než dvě desetiletí pracoval v Hnutí DUHA, české ekologické organizaci, kde v letech 2004–2014 byl programovým ředitelem. Deset let také sloužil jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je místopředsedou Komise pro klima Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, členem Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Rady národního parku České Švýcarsko. Obdržel Cenu ministra životního prostředí za „za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí“. Vojtěch Kotecký vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a doktorát environmentálních studií získal na COŽP UK.