uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Zdeněk Petzl, Sdružení automobilového průmyslu

výkonný ředitel

Zdeněk Petzl, Sdružení automobilového průmyslu

výkonný ředitel
linkedin-icon

Zdeněk Petzl působí od roku 2016 jako výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu, kde aktivně hájí zájmy členských firem a podílí se na tvorbě programů a politiky podporující automobilový průmysl, nejvýznamnějšího průmyslového odvětví v České republice. Ze svého předchozího diplomatického působení na Ministerstvu zahraničních věcí ČR si přináší znalost fungování státní správy, porozumění evropského práva a zvládání legislativních postupů v Praze i v Bruselu. Na pozici vedoucího právníka v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU a právního poradce velvyslance pro otázky vnitřního trhu při Stálém zastoupení ČR při EU také získal cenné zkušenosti s vedením a organizací práce týmu právníků. Zdeněk Petzl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval postgraduální studium evropského práva se zaměřením na vnitřní trh na Technické univerzitě v Drážďanech.