uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

a. hartrodt CZ

Jako globální společnost poskytuje a. hartrodt CZ svým zákazníkům řešení na míru, která pokrývají všechny aspekty dopravy a logistiky. Rozsáhlá síť a tým více než 2 000 specializovaných odborníků ve více než 90 pobočkách po celém světě splňují individuální požadavky svých zákazníků.

S více než 135 lety zkušeností poskytuje společnost námořní, leteckou, silniční a železniční dopravu pro region střední a východní Evropy.

Budoucím posláním je co nejlépe chránit klima a životní prostředí, aby se toto poslání naplnilo co nejlépe.

 

As a global company, a. hartrodt CZ is providing their customers with tailored solutions covering all aspects of transport and logistics. An extensive network and a team of more than 2000 dedicated professionals in over 90 offices worldwide to meet the individual requirements of their customer.

With over 135 years of experience, the company provides seafreight, airfreight, road and rail services for the CEE Region.

The future mission is to protect the climate and the environment in the best possible way to fulfil that mission at its best.

www.hartrodt.com

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE BROŽURY

Těšíme se na vás!

John Bölts
Managing Director

Tel.: +420 606 71 80 33
john.boelts@hartrodt.com

Stefan Ammer
Regional Sales Manager

Tel.: +43 676 936 2770
stefan.ammer@hartrodt.com

Jaromír Kratina
Sales Executive

Tel.: +420 770 193 858
jaromir.kratina@hartrodt.com

Daniel Žídek
Inhouse Sales and Pricing

Tel.: +420 211 155 591
daniel.zidek@hartrodt.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat