uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

BITO skladovací technika CZ

A BIT OF YOUR LIFE

BITO se zaměřuje na inovativní řešení pro sklady a logistiku a nabízí široké portfolio produktů, které jsou přizpůsobené potřebám zákazníků. Vedle standardních regálových systémů a přepravek, BITO nabízí také speciální řešení, jako jsou např. vertikální skladovací systémy nebo robotické skladové systémy.

BITO má globální přítomnost a působí v mnoha zemích světa. Spolupracuje s malými a velkými firmami v různých odvětvích, ať už jde o automobilový průmysl, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, atd.

Díky dlouholetým zkušenostem a specializaci na oblast skladovací techniky je BITO spolehlivým partnerem pro zákazníky, kteří hledají nejen kvalitu a inovace, ale také individuální řešení a profesionální služby.

BITO focuses on innovative solutions for warehousing and logistics and offers a wide portfolio of products that are tailored to the needs of its customers. In addition to standard racking systems and crates, BITO also offers special solutions such as vertical storage systems or robotic storage systems.

BITO has a global presence and operates in many countries. It works with small and large companies in various sectors, be it the automotive industry, the food industry, the pharmaceutical industry, etc.

With many years of experience and specialisation in the field of storage technology, BITO is a reliable partner for customers who are looking not only for quality and innovation, but also for individual solutions and professional service.

https://www.bito.com/cs-cz/

dobralogistika.cz

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Michal Beneš
Managing Director

Tel.: +420 602 616 839
michal.benes@bito.com

Jan Třináctý
Sales Manager

Tel.: +420 734 202 897
jan.trinacty@bito.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat