uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

COGNEX

Accelerating Warehouse Automation

Cognex je americký výrobce systémů strojového vidění, AI kamer a čteček používaných v automatizaci výroby a logistiky k identifikaci kódů, kontrole kvality, kategorizaci zásilek či navádění robotů. Původně se Cognex zaměřoval na automatizaci výroby a průmyslu, nyní má již přes 10 let svou divizi logistiky. Portfolio produktů pro logistiku zahrnuje řešení pro skenování palet, kompletaci objednávek, měření objemu či vícestranné čtení. Hlavním přínosem je zvýšení efektivity a optimalizace nákladů logistických procesů a omezení chybovosti a manuální práce. Systémy poskytují „real-time“ data a tím pádem okamžitou zpětnou vazbu. Mezi největší zákazníky patří firmy jako Amazon, GXO, Zalando, Walmart, PepsiCo či DHL, případně Alza, Mall a Notino v rámci ČR.“

Cognex is an American manufacturer of machine vision systems, AI cameras and readers used in automation of production and logistics for code reading, quality inspections, categorization or robot guidance. Cognex originally focused on the automation of production, now it has had its own logistics division for over 10 years. The portfolio of products for logistics includes solutions for pallet scanning, order fulfillment, dimensioning, damage detection or multi-side reading. The main goal is to increase the efficiency and optimize costs of logistics processes and to reduce the rate of errors and manual work. The systems provide „real-time“ data and thus immediate feedback. Our largest customers include companies such as Amazon, GXO, Zalando, Walmart, PepsiCo and DHL, or Alza, Mall and Notino within the Czech Republic.

www.cognex.com

PODÍVEJTE SE NA TATO KRÁTKÁ VIDEA O NÁS

Těšíme se na vás!

Tomáš Duchoň
Logistics Sales Engineer

Tel.: +420 603 108 887
tomas.duchon@cognex.com

Adam Grabmüller
Sales Development Engineer

Tel.: +420 608 879 101
adam.grabmuller@cognex.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat