uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

COMPAS automatizace

Compas automatizace dodává integrovaná řešení průmyslové automatizace a výrobních informačních systémů v podobě digitální továrny. Zajišťujeme jak dodávky strojů a zařízení včetně jejich automatizace, tak průmyslových robotů. V oblasti interní logistiky továren dodáváme automatizované regálové sklady ve spolupráci s našimi partnery.

Compas automation provides integrated solutions for industrial automation and manufacturing information systems in the form of a digital factory. We supply machines and equipment, including their automation and industrial robots. In the area of factory internal logistics, we supply automated storage systems in collaboration with our partners.

www.compas.cz

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Vlastimil Braun
Jednatel

Compas automatizace, spol. s r.o., Compas robotika s.r.o.
Tel.: +420 603 238 914
vlastimil.braun@compas.cz

Ing. Ondřej Kunc
Jednatel

Tel.: +420 776 094 344
ondrej.kunc@compas.cz

Bc. Vlastimil Braun
Junior - projektový manažer

Tel.: +420 776 268 166
vlastimil.braun2@compas.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat