uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

DSV

Jsme původem dánská přepravní a logistická společnost. V České republice působíme v rámci 3 divizí již 26 let. Nabízíme komplexní přepravní a logistické služby pro celý dodavatelský řetězec. Divize DSV Air & Sea má na starosti nejen letecké a námořní přepravy, ale i nadrozměrné přepravy. DSV Road zajišťuje jak mezinárodní, tak i vnitrostátní silniční přepravy – celovozové, dokládkové přepravy a sběrné linky do všech evropských destinací. Nejmladší, ale o to progresivnější, divize z tohoto trojlístku, DSV Solutions, poskytujete svým zákazníkům logistické služby a skladování. Obraťte se na nás.

We are originally a Danish transport and logistics company. We have been operating in the Czech Republic within 3 divisions for 26 years. We offer comprehensive transport and logistics services for the entire supply chain. The DSV Air & Sea division is responsible not only for air and sea transport, but also for oversized transport. DSV Road handles both international and domestic road transport – full truckload, part load, and groupage lines to all European destinations. The youngest, but all the more progressive, division of this trio, DSV Solutions, provides logistics and warehousing services to its customers. Contact us.

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Jiří Moravec
Sales & Marketing Director

DSV Air&Sea CZ

Tel.: +420 724 588 545
jiri.moravec@cz.dsv.com

Karel Kváč
Sales & Marketing Director

DSV Road CZ

Tel.: +420 775 859 958
karel.kvac@cz.dsv.com

Jan Eliášek
Business Development Director

DSV Solutions CZ

Tel.: +420 702 221 362
jan.eliasek@cz.dsv.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat