uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Frank Bold Advisory

Jsme přední česká konzultační firma zaměřená na ESG. V rámci expertní skupiny Frank Bold jsme součástí mezinárodního týmu více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojujeme s poradenstvím v oblasti zelených financí a ESG, energetiky, public affairs a službami v PR a marketingu.

Tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu se autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let. Jako jediní konzultanti z Česka věnující se ESG máme pobočku přímo v Bruselu. Působíme v evropských institucích, kde se naši experti podílejí na tvorbě legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. Tvoříme a schvalujeme evropské ESG standardy jako členové Sustainability Reporting Board EFRAG. 

Pro Burzu cenných papírů Praha a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj jsme vytvořili unikátní ESG Reporting Guidelines. V Česku i v zahraničí poskytujeme služby řadě firem od real estate až po výrobní sektor a jsme jejich partnery při adaptaci na nová pravidla zelené legislativy.

We are a leading Czech consulting firm focused on ESG. As part of the Frank Bold expert group, we are part of an international team of more than a hundred experts with branches in Prague, Brno, Ostrava, Brussels and Krakow. We combine legal expertise with consulting in the field of green finance and ESG, energy, public affairs and services in PR and marketing. 

We have been authentically dedicated to the topic of responsible business and non-financial reporting for more than 10 years since our establishment. As the only consultants from the Czech Republic dedicated to ESG, we have a branch directly in Brussels. We operate in European institutions, where our experts participate in the creation of legislation on sustainability reporting and the EU taxonomy. We create and approve European ESG standards as members of the EFRAG Sustainability Reporting Board. 

We created unique ESG Reporting Guidelines for the Prague Stock Exchange and the European Bank for Reconstruction and Development. In the Czech Republic and abroad, we provide services to a number of companies from real estate to the manufacturing sector, and we are their partner in adapting to the new rules of green legislation.

www.frankboldadvisory.cz 

www.frankboldadvisory.com

Těšíme se na vás!

David Janků
Reporting konzultant

Tel.: +420 773 753 837
david.janku@frankbold.org

Milan Kolcun
Senior konzultant

Tel.: +420 771 289 330
milan.kolcun@fbadvokati.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat