uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

GOPALL

Efficiency delivered. Simple.

Efficient system for pallet exchange

Společnost GOPALL vznikla jako logisticko-technologická platforma zaměřená na eliminování neefektivity v rámci paletového hospodářství a s ním spojených činností a agend. Hlavním zdrojem přidané hodnoty GOPALL je hustá síť Servisních a Retailových GOPALL Pointů, kde mohou zákazníci (zejména, ale nejen) „odkládat” svoje palety. Ty jsou následně redistribuovány skrze GOPALL tak, aby se minimalizovali „prázdné km”, tedy neefektivní přepravy prázdných palet zpět, k jejich majitelům. GOPALL díky svému business modelu zároveň zaručuje konzistentní kvalitu vracených palet, tzn. že odpadávají náklady spojené s jejich tříděním, opravami a zároveň se minimalizují jejich odpisy. To vše přináší zákazníkům podstatné úspory nákladů, zjednodušení „paletových” aktivit a také až o 70% nižší uhlíkovou stopu svozů palet.

http://www.gopall.com

Těšíme se na vás!

Marek Božík
Generální ředitel

Tel.: ‭+421 911 147 159‬‬‬‬‬
bozik@gopall.com

Jan Soukup
Obchodní ředitel

Tel.: ‭+420 606 096 008‬‬‬‬‬
soukup@gopall.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat