uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

HOPI Holding

Don’t worry be HOPI

Společnost HOPI pomáhá firmám s logistikou již více než 30 let. Stabilitu zajišťuje skutečnost, že společnost je v rodinném vlastnictví. Naším cílem je spokojený zákazník i zaměstnanec. Pokrýváme 5 zemí v regionu střední a východní Evropy s 13 distribučními centry a více než 450 vlastními vozidly. Zaměstnáváme více než 4 500 lidí a pracujeme pro více než 500 zákazníků.

HOPI has been helping companies with logistics for more than 30 years. Stability comes from the fact that the company is family owned. Our goal is a satisfied customer and employee. We cover 5 countries in the CEE region with 13 distribution centres and more than 450 own vehicles. We employ over 4,500 people and work for more than 500 customers.

www.hopiholding.eu

Podívejte se na toto krátké video o nás

Další videa najdete na kanálu HOPI Holding na YouTube.

Těšíme se na vás!

Jan Chmela
CEE Director of Business Analytics & Acquisition

Tel.: +420 739 000 423
jchmela@hopiholding.eu

Josef Pešek
Sales Director, Customer care governance cz / sk

Tel.: +420 602 380 362
jpesek@hopiholding.eu

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat