uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

LPR – La Palette Rouge

Creating circular progress

LPR – La Palette Rouge (součást skupiny Europool) je evropský specialista na paletový pooling s 30letou zkušeností v oblasti rychloobrátkového zboží a maloobchodu.

Ve společnosti LPR – La Palette Rouge pracujeme na našem cirkulárním poslání: usilujeme o efektivitu a pomáháme poskytovat odpovědi na výzvy v oblasti udržitelnosti, kterým čelíte. Jsme hrdými tvůrci cirkulárnosti dodavatelského řetězce. To je naše DNA, naše přirozenost. Umožňujeme cirkularitu pomocí našich opakovaně použitelných červených palet a procesů. Každý den spolu s našimi kolegy a klienty přispíváme k lepšímu světu, ze kterého se budou těšit i budoucí generace.

Vyvíjíme a dodáváme chytrá, bezproblémová a datově řízená řešení pro sdružování palet, která skutečně odpovídají měnícím se potřebám FMCG a maloobchodníků: jsme odhodláni vytvářet cirkulární pokrok pro naše zákazníky a partnery a s nimi. Díky našim inovativním systémům pro pooling palet a jedinečnému osobnímu přístupu je společnost LPR jednou z předních organizací v evropském odvětví paletového poolingu. Poskytujeme kompletní služby v oblasti palet pro všechny účastníky dodavatelského řetězce: FMCG, výrobce, distributory a maloobchodníky.

Jste připraveni připojit se k naší cirkulární misi? Je to ve vašich rukou.

LPR – La Palette Rouge (part of Europool Group) is the European red pallet pooling specialist with 30 years’ experience in the fast-moving consumer goods and retail sectors

At LPR – La Palette Rouge we work on our circular mission: we endeavor efficiency and help providing the answers to the sustainability challenges you face. We are proud enablers of supply chain circularity. That’s our DNA, our nature. Enabling circularity with our reusable red pallets and processes. Every day we contribute to a better world for future generations to enjoy, together with our colleagues and clients.

We develop and delivers smart, hassle free & data-driven pallet pooling solutions that really fit FMCG and retailers changing needs: we are committed to create circular progress for and with our customers and partners. With our innovative pooling systems for pallets and our unique personal approach, LPR is one of the leading organisations in the European pallet pooling industry. We provide a full pallet service for all parties in the supply chain: FMCG, manufacturers, distributors and retailers.

Are you ready to join our circular mission? It’s in your hands.

www.lpr.eu/cs

Podívejte se na tato krátká videa o nás

Těším se na vás!

Slavomír Sýkora
Commercial & Asset Manager CZ/SK/HU

Tel.: +421 948 462 343
slavomir.sykora@lpr.eu

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat