uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Nedcon Sales

Moderním skladováním se zabýváme více než 50 let. Za tuto dobu jsme získali jedinečné know-how, díky kterému patříme k lídrům na trhu regálových systémů. Navrhujeme profesionální a osvědčené skladové systémy. Konstrukce společnosti NEDCON Sales jsou projektovány s ohledem na individuální potřeby zákazníka a s ohledem na specifika skladovaných produktů. Regálové konstrukce Nedcon jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů – a právě kvalita, spolehlivost a bezpečnost nabízených systémů jsou jedinečné benefity, kterými jsme si získali důvěru zákazníků.
Navrhujeme automatizované sklady, skladová mezipatra – mezaniny, miniload systémy, paletové, policové, konzolové regály…jakýkoli požadavek zákazníka není problém.
Naše systémy najdete ve skladech pro automotive, e-commerce, oděvní průmysl, potravinářský i farmaceutický průmysl, ve velkoobchodech a v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

We have been involved in modern storage for more than 50 years. During this time we have acquired unique know-how that makes us one of the market leaders in racking systems. We design professional and proven warehouse systems. NEDCON Sales‚ structures are designed with the customer’s individual needs in mind and with the specifics of the products being stored in mind. Nedcon racking structures are made from the highest quality materials – and it is the quality, reliability and safety of the systems we offer that are the unique benefits that have earned us the trust of our customers.
We design automated warehouses, storage mezzanines, miniload systems, pallet, shelving, cantilever racking…any customer requirement is no problem.
You will find our systems in warehouses for automotive, e-commerce, apparel, food and pharmaceutical industries, wholesale and many other industries.

www.nedconsales.cz

Těším se na vás!

Petr Fliger
Sales Manager

Tel.: +420 725 810 577
p.fliger@nedconsales.cz

Podívejte se na tato krátká videa o nás

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat