uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

The most effective solution for material handling

Maximálně efektivní řešení materiálové manipulace

Toyota Material Handling poskytuje široké portfolio produktů, technologií, služeb a poradenství s ohledem na odlišné potřeby materiálové manipulace a logistiky každého klienta. Jsme partnery zákazníků všech velikostí. Neustále investujeme do výzkumu a vývoje, abychom podpořili trvale udržitelný rozvoj, snížili spotřebu energií a omezili emise. Naše produkty a řešení se těší ve svém oboru vynikající pověsti s řadou prestižních ocenění.
Nabídka: • Čelní vysokozdvižné vozíky – elektrické (vč. li-ionové technologie), diesel, LPG, CNG, palivové články • Veškerá skladová technika vč. VNA, vč. li-ionů • Tahače a přípojné vozíky • Regálové systémy vč. Radioshuttle pro vysokohustotního skladování • AGV systémy Autopilot • Krátkodobý a dlouhodobý pronájem, finanční služby • Použitá technika • Poprodejní servisní služby vč. prodeje náhradních dílů • Školení řidičů • Správa flotil Toyota I_Site • Poradenství a design optimálního řešení materiálové manipulace a skladování • Bezpečnostní řešení • IT řešení

Toyota Material Handling provides a broad portfolio of products, technologies, services and advice to meet the different material handling and logistics needs of each client. We are partners of customers of all sizes. We are constantly investing in research and development to promote sustainable development, reduce energy consumption and reduce emissions. Our products and solutions enjoy an excellent reputation in their field with a number of prestigious awards.
Offer: • Front forklifts – electric (incl. Li-ion technology), diesel, LPG, CNG, fuel cells • All warehouse equipment incl. VNA, incl. li-ionů • Tractors and trailers • Shelving systems incl. Radioshuttle for high-density storage • AGV systems Autopilot • Short-term and long-term rental, financial services • Used equipment • After-sales service incl. spare parts sales • Driver training • Toyota I_Site fleet management • Consulting and design of optimal material handling and storage solutions • Security solutions • IT solutions

toyota-forklifts.cz/

Těšíme se na vás!

Aleš Franc
Obchodní poradce

Tel.: +420 720 744 765
Ales.Franc@cz.toyota-industries.eu

Jan Vošta
Obchodní poradce

Tel.: +420 720 058 670
Jan.Vosta@cz.toyota-industries.eu

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat