uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

Štíhlá řešení materiálové manipulace - kompetentní a úsporná

Toyota Material Handling poskytuje široké portfolio produktů, technologií, služeb a poradenství s ohledem na odlišné potřeby materiálové manipulace a logistiky každého klienta. Jsme partnery zákazníků všech velikostí. Naše know-how je založeno na moderních technologiích, neustále investujeme do výzkumu a vývoje, abychom podpořili trvale udržitelný rozvoj, snížili spotřebu energií a omezili emise. Produkty a řešení TMH se těší ve svém oboru vynikající pověsti s řadou prestižních ocenění.
Nabídka: • Čelní vysokozdvižné vozíky – elektrické (vč. li-ionové a vodíkové technologie), diesel, LPG, CNG • Veškerá skladová technika vč. VNA, vč. li-ionů • Tahače a přípojné vozíky • Regálové systémy vč. Radioshuttle pro vysokohustotního skladování • AGV systémy Autopilot • Krátkodobý a dlouhodobý pronájem, finanční služby • Použitá technika • Poprodejní servisní služby vč. prodeje náhradních dílů • Školení řidičů • Správa flotil Toyota I_Site • Poradenství a design optimálního řešení materiálové manipulace a skladování • Bezpečnostní řešení • IT řešení

Toyota Material Handling provides a broad portfolio of products, technologies, services and advice to meet the different material handling and logistics needs of each client. We are partners of customers of all sizes. Our know-how is based on modern technologies, we constantly invest in research and development to promote sustainable development, reduce energy consumption and limit emissions. TMH products and solutions enjoy an excellent reputation in their field with a number of prestigious awards.
Offer: • Front forklifts – electric (incl. Li-ion and fuel cell technology), diesel, LPG, CNG • All warehouse equipment incl. VNA, incl. li-ionů • Tractors and trailers • Shelving systems incl. Radioshuttle for high-density storage • AGV systems Autopilot • Short-term and long-term rental, financial services • Used equipment • After-sales service incl. spare parts sales • Driver training • Toyota I_Site fleet management • Consulting and design of optimal material handling and storage solutions • Security solutions • IT solutions

Eshop s paletovými vozíky a další manipulační technikou Toyota a BT | Toyota Material Handling CZ

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

Těším se na vás!

Robert Zápotočný
Regionální vedoucí prodeje Čechy /Regional Sales Manager Bohemia

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat