uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 25.–26. 5. 2023

Hodnotící formulář

kongresu EASTLOG 2022

Vážení účastníci kongresu EASTLOG 2022,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto hodnotícího formuláře.
Vaše poznámky, komentáře a nápady nám pomohou získat ucelený pohled na organizaci kongresu, zlepšit naše služby a plánované budoucí akce.
Předem děkujeme za Váš čas,
Organizační tým kongresu EASTLOG

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

VYPLNIT HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ