uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 25.–26. 5. 2023

Odpolední sekce Digitalizace a automatizace

25. 5. 2023
13:30 – 15:50
Konferenční sál D8+D9

Odpolední sekce Digitalizace a automatizace

V sekci budeme odpovídat na různé otázky, které mají pomoci při zvažování, jak nákladné jsou projekty automatizace, robotizace a digitalizace. Má smysl se do ní pouštět nyní? Jak vybrat správné řešení? Proč doba návratnosti nemusí být tím hlavním hlediskem? Jak automatizace a robotizace zvýší efektivitu? A jak musí být vaše společnosti připravena v oblasti datové logistiky? Budeme prezentovat ukázky úspěšných projektů, které inspirují.

Moderátor: David Čapek, redaktor časopisu Systémy Logistiky