uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Program kulatého stolu HR

Program kulatého stolu HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskuzi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků a s tím spojená atraktivita firem na pracovním trhu, udržení motivace a mentálního zdraví zaměstnanců v období, kdy jedna krize střídá druhou, souhra lidí a strojů, rozvoj zaměstnanců, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Moderátorem diskuze bude Roman Molek, managing partner společnosti TRANSEARCH International.

Během workshopu uslyšíte tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

  • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ve společnosti Alma Career (dříve LMC), nám na základě aktuálních dat představí současnou situaci na trhu práce, včetně toho, které role je stále obtížné obsadit nebo jaké nové pozice se na trhu začínají objevovat.
  • Martin Jánský, generální ředitel Randstad Česká republika, nasdílí informace o aktuálních trendech na trhu práce a data z posledního ročníku unikátního celosvětového průzkumu o preferencích a chování kandidátů při výběru atraktivního zaměstnavatele.
  • Norbert Riethof, ředitel společnosti Coaching Systems, vysvětlí, jaké cesty vedou ke zdravému firemnímu a týmovému prostředí a jak lze předcházet stresu a syndromu vyhoření.
  • Gabriela Hrbáčková, generální ředitelka společnosti Hofmann Personal, bude mluvit o využití síly AI pro efektivnější školení.
  • Michal Harásek, spoluzakladatel společnosti Tymbe, pohovoří na téma, jak si neodehnat mladou generaci pracovníků.