uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Logistika, společenská odpovědnost a ekonomický blahobyt

30. 5. 2024
16:20 – 17:00
Konferenční sál C1

Logistika, společenská odpovědnost a ekonomický blahobyt

Logistika hraje klíčovou roli ve všech ekonomikách. V dobrých časech je většinou neviditelná, ale v krizích velmi zřetelná. Vliv logistiky na lidi prostřednictvím inflace, životního prostředí, nezaměstnanosti a příjmů je zcela zásadní. Z tohoto důvodu se hledá adekvátní reakce na mnoho otázek týkajících se odpovědnosti podniků v oblasti logistiky. V této prezentaci se nejprve podíváme na to, jak globální šoky v dodavatelském řetězci přispěly k celosvětové jádrové inflaci, která měla v posledních letech nepopiratelný negativní dopad na různé aspekty života společnosti. Dále se budeme zabývat otázkou udržitelných dodavatelských řetězců a potřebou integrovat postupy šetrné k životnímu prostředí. A to s cílem snížit či eliminovat negativní dopady na životní prostředí způsobené logistikou dodavatelských řetězců. Prodiskutujeme také, jak začlenění generativní umělé inteligence do logistiky pomáhá optimalizovat dodavatelské řetězce, aniž by vytvářela dlouhodobou nezaměstnanost, kterou má každé odvětví – včetně logistiky – zodpovědnost minimalizovat.