uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Zodpovědnost nejen v plenkách aneb Drylock vytěžuje shuttle systém

Zodpovědnost nejen v plenkách aneb Drylock vytěžuje shuttle systém

V roce 2012 založila společnost Drylock Technologies, která se specializuje na výrobu hygienických produktů, svůj vlajkový výrobní závod na zelené louce v Hrádku nad Nisou. Od té doby se neustále rozšiřuje z hlediska výrobních i skladových kapacit. Jednou ze skladových technologií je systém Radioshuttle od společnosti Toyota Material Handling CZ. Shuttle má kapacitu 15 000 paletových míst a alokovanou skladovací kapacitou dalších 25 000 paletových pozic, jde tedy o velmi rozsáhlou aplikaci tohoto skladového řešení pro vysokohustotní skladování. Objemná produkce firmy Drylock vyžaduje propracovanou logistiku a klade vysoké nároky na flexibilitu manipulace. Instalovaný systém Radioshuttle je využit na maximum.