uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Alan McKinnon, Kühne Logistics University

professor

Alan McKinnon, Kühne Logistics University

professor
linkedin-icon

Alan McKinnon je profesorem logistiky na Kühne Logistics University v Hamburku a emeritním profesorem na Heriot-Watt University v Edinburghu. Již 42 let se zabývá výzkumem a výukou v oblasti nákladní dopravy a logistiky. Publikoval v mnoha časopisech a napsal knihy o mnoha různých aspektech tohoto tématu. Velká část jeho výzkumu je zaměřena na způsoby, jak snížit dopad logistiky na životní prostředí. Byl poradcem několika vlád, parlamentních výborů a mezinárodních organizací, včetně Mezinárodního dopravního fóra (OECD), Světové banky, Evropské komise, Světového ekonomického fóra a Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Jeho nejnovější kniha, vydaná v roce 2018, se jmenuje Decarbonizing Logistics. Podrobnosti o jeho výzkumu v oblasti logistiky najdete na https://www.alanmckinnon.co.uk.