uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Michal Seltenreich, Malfini

technický ředitel

Michal Seltenreich, Malfini

technický ředitel
linkedin-icon

Ing. Michal Seltenreich, Ph.D. pracuje jako technický ředitel společnosti Malfini, která je předním producentem reklamního textilu ve střední Evropě. Do firmy nastoupil v roce 2018 na pozici change management director s kompetencemi řízení inovací a strategických projektů. Od roku 2021 zastává funkci technického ředitele. Ve své gesci má především vedení skladového a logistického centra v Ostravě, které distribuuje textilní produkty firmy do víc jak 35 zemí Evropy. Michal Seltenreich vystudoval strojní fakultu VUT Brno, kde absolvoval i doktorandské studium. Bohatou praxi v řídících funkcích získal především ve společnostech Borcad CZ a CIE Metal CZ, v jeho portfoliu nechybí autorství či spoluautorství patentů a průmyslových vzorů ani lektorská činnost, aktuálně např. v rámci katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.