uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR

výkonná ředitelka

Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR

výkonná ředitelka
linkedin-icon

Mgr. Radka Vladyková pracuje od února 2019 ve funkci výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky. Hlavním mottem její práce pro SMOČR je a bude udržení a posílení jedinečného postavení Svazu na poli veřejné správy, jako apolitické nevládní organizace, která zastřešuje většinu měst a obcí v České republice. Svým členům poskytuje odborné zázemí a je uznávaným a respektovaným partnerem pro třetí strany. V letech 2014–2018 pracovala Radka Vladyková jako starostka v desetitisícovém městě Jesenice u Prahy a při této práci získala široké zkušenosti napříč všemi oblastmi, kterými se územní samospráva zabývá. V rámci funkce navázala řadu kontaktů s pracovníky státní správy, politiky i odborníky. O problematiku územní samosprávy se ale zajímá již delší dobu, téměř 12 let. Pro lepší orientaci v legislativě vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, kde v oboru Evropská studia a veřejná správa složila v roce 2016 i magisterskou zkoušku. V roce 2020 získala ocenění Osobnost SMART CITY 2020, a to zejména za propagaci ekosystému Chytrá města a obce na půdě SMOČR. Pracovala také jako produkční v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství ABF.

Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku

10:45 – 12:15
Konferenční sál C1