uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku

30. 5. 2024
10:30 – 12:15
Konferenční sál C1

Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku

Během hlavního dopoledního bloku, který nese název Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku, posluchači zhlédnou 5–7 několikaminutových prezentací, které budou vyjadřovat různá pojetí zodpovědnosti v logistice. Zacíleno bude pravděpodobně

  • na výstavbu, renovace, údržbu a provoz skladových hal,
  • na zavádění dopravních prostředků, které primárně nevyužívají fosilní paliva,
  • na optimalizaci supply chainu, distribuce a dopravy jako celku (důkladnější plánování či vytěžování techniky a dalších zdrojů),
  • na projekty automatizace nebo robotizace s cílem ulehčit lidem těžkou práci či vytvořit inkluzivní prostředí pro hladkou spolupráci mezi lidmi a stroji,
  • na odpovědné financování, které vychází z principů ESG a respektuje CSRD,
  • na eliminaci odpadového materiálu,
  • na zodpovědné zaměstnávání,
  • na vztah logistiky k dalším oddělením ve firmě, managementu nebo závazkům vůči firemním cílům či
  • na zodpovědnost logistiky k dalším stakeholderům, jakými mohou být municipality, odbory či místní komunity.

Během tohoto bloku mohou účastníci položit jakékoliv otázky k prokazatelným přínosům daných projektů, jejich implementaci, finanční a technické náročnosti či dosažitelnosti ideálu – Zodpovědné logistice.