uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Tomáš Martoch, GS1 Czech Republic

senior manažer ECR

Tomáš Martoch, GS1 Czech Republic

senior manažer ECR
linkedin-icon

Ing. Tomáš Martoch je absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Před nástupem do GS1 Czech Republic působil od roku 2001 ve společnosti Deloitte Central Europe na pozici ředitele konzultačních služeb. V roce 2008 nastoupil do GS1 Czech Republic a od 2011 je odpovědný za celkovou koordinaci a management všech aktivit Česko-Slovenské Iniciativy ECR, v které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. Je nadšeným propagátorem spolupráce mezi dodavateli a obchodníky a témat udržitelnosti, zahrnující snižování plýtvání potravinami, odpadem z obalů a snižování CO2. V současnosti je Tomáš Martoch rovněž aktivním členem evropského řídícího výboru programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green.