uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

CRIF – Czech Credit Bureau

Posviťte si na své obchodní partnery

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje klientům v rámci aplikací Cribis a SkyMinder obchodní, kreditní a marketingové informace pro prověřování finančního zdraví a varovných informací firem z celého světa. Je také provozovatelem nové mezinárodní dotazníkové platformy Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony nebo jejich obchodní partneři v rámci podnikání splňují ESG cíle.  V této oblasti společnost poskytuje také ESG skóre českých a slovenských firem generované na základě veřejně dostupných dat. CRIF je rovněž organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Dále provozuje Registr platebních informací REPI založený za účelem sdílení těchto údajů mezi jeho členy.

www.crif.cz

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

Těšíme se na vás!

Jan Medelský
Account manager

Tel.: +420 730 195 175,
j.medelsky@crif.com

Jakub Mach
Sales Representative

Tel.: +420 730 817 391
j.mach@crif.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

 

Rezervovat