uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING

Continuous Improvement Manager

MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING

Continuous Improvement Manager

Michal Vosyka je absolventem ekonomických studií a organizace a řízení výroby na univerzitách Škoda Auto Vysoká škola a Technické univerzitě v Liberci. Svoji kariéru od počátku spojuje se štíhlými výrobními řetězci a zpracováním obalů, které budují světovou pozornost. Ve společnosti LEGO zaváděl procesy a technologie balení rapidně zkracující leadtime pro uvedení produktů na trh 10 let. Výroba ale oproti logistice má jistá omezení, proto svoji koncentraci zaměřuje v posledních čtyřech letech na maximalizaci logistické přidané hodnoty pro zákazníka. Od roku 2019 působí v úspěšné nadnárodní rodinné společnosti HOPI jako manažer inovací ve Value Added Services.