uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 25.–26. 5. 2023

Program

Poslechněte si TOP logistické odborníky – jak poskytovatele, tak i uživatele logistických služeb

Kliknutím na záložky zobrazíte různé části programu. Pokud to nefunguje, je to proto, že jste nepovolil(a) všechny soubory cookie. Klikněte prosím na ikonu v levé dolní části obrazovky a povolte všechny soubory cookie.

Společný program
25. 5. 2023
SEELOG
26. 5. 2023
8:00 – 9:00

Registrace

Úvodní slovo

Patricia Jakešová, ATOZ Group
Marek Maťovčík, 4IGV
Pavel Pravec, HOPI ČR
Pavel Sovička, Panattoni
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic
9:00 – 12:00

Společný dopolední program

Logistika v době války: Jak překonat tu největší překážku v podnikání

Jsou situace, které si člověk nedokáže skutečně představit – válka a strach o život a rodinu na jedné straně a zajištění provozu velké obchodní společnosti, kriticky důležité pro zajištění potravinové pomoci lidem na straně druhé. Jak udržet motivaci lidí ve vysoce stresovém prostředí, jak udržet zásobování směrem do skladů a prodejen a současně rozvíjet business v nekončícím válečném stavu? Generální ředitelka společnosti Metro Ukrajina paní Olena Vdovychenko ve své inspirativní prezentaci v úvodním bloku konference EASTLOG umožní účastníkům uslyšet, jak se s touto situací vyrovnala a dokázala udržet vysoké nasazení celého týmu.

Olena Vdovychenko, Metro Cash&Carry Ukrajina
10:30 – 11:00

Dopolední přestávka na kávu

Panelová diskuze: Logistika bez limitů

Jaké jsou překážky, se kterými se potýká logistické odvětví u nás, v Evropě i ve světě? V jakých logistických oblastech je nevyužitý potenciál a proč se tak děje? Otevřou nebo již otevírají technologie jako strojové učení nebo umělá inteligence potenciál pro další rozvoj logistiky a supply chainu? Které oblasti logistiky budou nejvíce profitovat z dalšího postupu automatizace a robotizace? Jak významné limity pro logistiku představují geopolitika, obchodní soupeření států a celní bariéry? Jak se budou měnit logistické toky z a do České republiky v kontextu trendů jako elektromobilita, nearshoring, robotizace, využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti a využívání fosilních paliv, zavádění 3D tisku, zvyšování podílu recyklace materiálů či energií nebo stárnutí populace?

12:00 – 13:30

Oběd a BizLOG

13:30 – 15:50

Odpolední sekce

Odpolední sekce Skladování a development

Sekce nabídne vhled na trh průmyslových nemovitostí. Jak nedostatek skladových prostor ovlivnil nájemné a služby, které vlastníci budov nabízejí? Bude se stavět více, nebo méně skladů? Které lokality jsou aktuálně nejzajímavější? Které obory či odvětví nejvíce hledají skladové prostory? Jak se sklady mění a budou měnit pod tíhou energetické krize? Je lepší stavět vlastní sklad, nebo si pronajmout už existující? Co inovativního se v poslední době objevuje ve skladech?

Moderátor: Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej

Panelová diskuze: Budoucnost skladování, skladování budoucnosti

Proč je v Česku nedostatek skladových prostor? Je vždy nutné otevírat nový sklad, nebo stále existují rezervy pro optimalizaci skladových zásob? Jak se vyrovnat s kritikou, že se stáváme zemí skladů? Mohou být obce a města motivovány k tomu, aby povolovaly další výstavbu průmyslových budov a je to žádoucí? U kterých oborů nyní zaznamenáváme největší poptávku po skladových prostorách? Když to nejde u skladů do šířky, co jít do výšky? A lze to s ohledem na regulativy obcí? Jakým směrem se ubírá skladování ve městech a jsou dark story řešením zásobování velkých sídel? Je lepší nájem, vlastnictví budovy nebo nějaká hybridní forma? Co aktuálně trápí nájemce skladů? Jak bude vypadat skladování v budoucnosti a na co se připravit? Diskuze se ponese v duchu odpovědí na tyto i další otázky za přítomnosti developerů, realitních makléřů i uživatelů skladů.

Odpolední sekce Transport a spedice

V této sekci se více zaměříme na omezení a hrozby, které jsou postaveny před transport a spedici a jak tuto situaci zvládnout. Co dělat, když chybějí řidiči? Jak reagovat na rostoucí přepravní náklady? Jak optimálně pracovat s dopravci? Je lepší vlastní, nebo externí doprava? Jak přepravovat zboží světem se stále více překážkami? Jsou alternativní zdroje energie šancí pro kamionovou dopravu? Budou nás inspirovat jak ti, kteří přepravují vlastní zboží, tak ti, kteří poskytují řešení.

Panelová diskuze: Nákladní doprava na rozcestí

Jak zpřísňující ekonomické limity, zejména norma Euro 7, ovlivní budoucnost nákladní dopravy? Kde jsou aktuální limity alternativních paliv pro nákladní dopravu? Prosadí se v těžké nákladní silniční dopravě elektřina, plyn, vodík, syntetická paliva nebo ještě něco jiného? Jaké jsou možnosti přechodu na elektrickou trakci, bateriové pohony či palivové články pro železniční vozidla? Jak důraz na ekologizaci a dekarbonizaci nákladní dopravy ovlivní ceny přeprav? Jak tranzitní dopravu v Evropě omezují dopravní kongesce, celní či bezpečnostní bariéry a spory mezi státy? Co je dnes nejnáročnější na práci řidiče a jak lze odstranit limity, jež brání vstupu nových řidičů do oboru? Panují na trhu férová pravidla pro získávání zakázek? Jak situaci v nákladní dopravě ovlivňuje automatizace a digitalizace – při plánování přeprav, rezervacích vykládek a nakládek, pohyb dokumentace, sledování nákladů či dopravní techniky atd.? V diskuzi s dopravními odborníky zodpovíme nejen tyto otázky.

Odpolední sekce Digitalizace a automatizace

V sekci budeme odpovídat na různé otázky, které mají pomoci při zvažování, jak nákladné jsou projekty automatizace, robotizace a digitalizace. Má smysl se do ní pouštět nyní? Jak vybrat správné řešení? Proč doba návratnosti nemusí být tím hlavním hlediskem? Jak automatizace a robotizace zvýší efektivitu? A jak musí být vaše společnosti připravena v oblasti datové logistiky? Budeme prezentovat ukázky úspěšných projektů, které inspirují.

Moderátor: David Čapek, redaktor časopisu Systémy Logistiky

Odpolední sekce Lidské zdroje

V odpolední sekci pro HR manažery z logistiky a dopravy prodiskutujeme aktuální témata logistického pracovního trhu. Jaký má vliv válka na Ukrajině na dostatek zaměstnanců v oboru? Máme vnímat nárůst nezaměstnanosti negativně, nebo pozitivně? Jak podniky ustojí tlak na zvyšování mezd v důsledku vysoké inflace? Jak automatizace a digitalizace ovlivňují práci v logistice? Nejen toto zazní v diskuzi HR profesionálů u kulatého stolu.

Moderátor: Roman Molek, managing partner společnosti Transearch International

15:50 – 16:20

Odpolední přestávka na kávu

16:20 – 18:00

Společný odpolední program

Panelová diskuze: Ekonomické limity české a evropské logistiky

Jak si stojí česká, německá a evropská ekonomika? Jaká rizika jsou pro evropské firmy včetně těch logistických spojena s plíživým protekcionismem USA? Stahují se firmy z Číny do Evropy nebo její blízkosti, nebo se pouze přesouvají do „levnějších“ zemí takzvané Altasie? Zbavili jsme se již závislosti na ruské ropě a plynu a nakolik jsou nové zdroje bezpečné a cenově stabilní? Jak se bude vyvíjet inflace a co to bude znamenat z hlediska vývoje odměňování ve firmách? Umíme se poučit z uplynulých krizí? Jaké nové poznání pro fungování firem přinesly covid, válka na Ukrajině, volatilita dodávek, nespolehlivé dodávky energií či vysoké ceny vstupů? Mají investice do automatizace a robotizace z ekonomické pohledu vždy jen kladné znamínko? V ekonomickém panelu vneseme více světla do mnoha domněnek s předními ekonomy a zástupci státního i soukromého sektoru.

18:00 – 23:00

Večerní program

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Logistický Business Mixer je VIP setkáním logistických odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem her, soutěží a zábavy. Jeho hlavním cílem je networking mezi logistickými profesionály, kteří se této významné společenské události pravidelně účastní. Občerstvení, živá hudba a zábavný program jsou šité na míru navazování obchodních kontaktů.

  • večerní party ve stylu business mixeru šitá na míru obchodním aktivitám
  • 250 VIP logistických odborníků
  • neformální atmosféra, výborná nálada
  • zábavný program, hry a soutěže ve spolupráci s partnery
  • vybrané lahůdky mezinárodní kuchyně
  • ochutnávky a degustace, koktejlové bary
9:00 – 12:00

SEELOG

Chcete slyšet tyto inspirativní prezentace?
Rezervujte si své místo na kongresu ještě dnes!

Registrace