uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Konferenční program

Najděte inspiraci u našich desítek řečníků

Kliknutím na záložky zobrazíte různé části programu. Pokud to nefunguje, je to proto, že jste nepovolil(a) všechny soubory cookie. Klikněte prosím na ikonu v levé dolní části obrazovky a povolte všechny soubory cookie.

Společný program
30. 5. 2024
Intralogistika
30. 5. 2024
Doprava & SCM
30. 5. 2024
Kulatý stůl HR
30. 5. 2024
Kulatý stůl ESG
30. 5. 2024
SEELOG
31. 5. 2024
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:15

Společný dopolední program

Úvodní slovo

Václav Štětina, Raiffeisenbank
Tomáš Kubín, P3 Logistic Parks
Jiří Mlích, HOPI Logistics
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

Cirkulární logistika pro zlepšení provozu i planety

Oběhové hospodářství přináší strategický přístup těm logistickým a dopravním týmům, které hledají inovace k dosažení cílů výkonnosti i udržitelnosti. Povíme si, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Uvedeme souvislosti toho, jak jsme se ocitli v podmínkách současné lineární ekonomiky, dále pak výzvy, které s sebou lineární ekonomika nese pro dodavatelské řetězce, a přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku. Probereme provozní výhody při zohlednění rychlých i postupných změn, jež vedou k vyššímu stupni materiálového zabezpečení a současně menším dopadům na životní prostředí.

Deborah Dull, Genpact
10:15 – 10:45

Dopolední přestávka na kávu

Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku

Téma Zodpovědná logistika je velmi důležité a zároveň velmi komplexní. Není to něco, co lze dostatečně pokrýt jednou prezentací, nebo dokonce jedinou panelovou diskuzí. Z tohoto důvodu organizátoři kongresu EASTLOG zvolili pro letošní dopolední program netradiční formát.

Po inspirativní hlavní prezentaci Deborah Dull, světově uznávané odbornice na oběhové dodavatelské řetězce, přivítáme na pódiu několik lídrů místního logistického průmyslu. Každý člověk byl vybrán, aby „zastupoval“ jednu část širšího tématu odpovědné logistiky. Představí konkrétní část z osobního pohledu řečníka nebo z perspektivy jeho společnosti. Po každé prezentaci proběhne krátká, ale poutavá diskuze mezi všemi panelisty, než se přejde k další části. A samozřejmě bude prostor pro dotazy a komentáře i ze strany širokého publika.

Kdo byl vytipován, aby zastupoval jednotlivé části zodpovědné logistiky?

 • Zodpovědný supply chain a nákup bude zastřešovat Marek Prach, regional head of supply chain operations společnosti Asahi Europe & International.
 • Zodpovědné vztahy s obcemi, městy a spoluobčany probere Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.
 • Zodpovědné zaměstnání bude zastupovat Gabriela Hrbáčková, generální ředitelka Hofmann Personal.
 • Zodpovědný development bude reprezentovat Tomáš Kubín, vedoucí výstavby CEE & WE společnosti P3 Logistic Parks.
 • Zodpovědnou distribuci zastřeší Roman Kmec, vedoucí logistiky společnosti Lidl Česká republika.
 • Zodpovědnou implementaci technologie bude diskutovat Michal Šmíd, generální manažer Amazon Česká republika.
 • Zodpovědnost za logistiku vůči ostatním částem společnosti zaštítí Martin Štrupl, řídící partner eD Group.

Debatu bude moderovat Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky.

Marek Prach, Asahi Europe & International
Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
Gabriela Hrbáčková, Hofmann Personal
Tomáš Kubín, P3 Logistic Parks
Roman Kmec, Lidl Česká republika
Michal Šmíd, Amazon
Martin Štrupl, eD group
Stanislav Břeň, Systémy Logistiky
12:15 – 13:45

Oběd a BizLOG

Speed-datingová setkání BizLOG

Proč se zúčastnit?

Cílem programu BizLOG je zprostředkovat schůzky mezi partnery a účastníky kongresu EASTLOG. Vyslechněte si v krátkosti a bez závazků nabídku předních dodavatelů služeb a výrobků pro logistiku a dopravu. Jedno setkání bude trvat 10 minut, pokud vás nabídka zaujme, máte možnost domluvit si schůzku individuální.

Kdo se může zúčastnit?

Ze strany dodavatelů se programu BizLOG může zúčastnit jen firma, která je partnerem kongresu. Na druhé straně jednacího stolu však může stát každý, kdo má zájem se nezávazně dozvědět více o nabízeném produktu či službě.

Jak se zúčastnit?

Účastníci si mohou nejprve vybrat, s kým a kdy se chtějí setkat. Profily zúčastněných společností a stručný přehled jejich nabídky budou zveřejněny na webových stránkách kongresu několik týdnů před akcí. Budeme také kontaktovat všechny účastníky a požádáme je, aby si domluvili schůzky, a dáme partnerům možnost vybrat si účastníky, se kterými se chtějí setkat. V den akce vám bude poskytnut individuální plán na daný den. Ale nebojte se – i když se BizLOG koná během polední přestávky, postaráme se o to, abyste měli čas se najíst.

13:45 – 16:00

Odpolední sekce

Odpolední sekce: Intralogistika

Jeden z odpoledních bloků bude zaměřen na vnitropodnikovou logistiku, protože právě v této oblasti se odehrávají největší technické a technologické změny. Sekci bude tvořit sled případových studií, v nichž vystoupí vždy zástupci obou stran obchodního případu. Posluchači si tak učiní představu o tom, jak se daná inovace realizovala. Případové studie se zaměří na témata jako automatizace a robotizace, digitalizace logistických procesů, snížení energetické náročnosti či průmyslový development.

Odpolední sekce: Doprava a SCM

Zatímco první odpolední sekce věnují pořadatelé intralogistice, ve druhém se – lapidárně řečeno – podíváme na to, co se děje mimo firmu. Tématem tedy bude doprava a dodavatelsko-odběratelské řetězce. Oba prvky spolu velmi úzce souvisejí, což bylo patrné zejména ve spojitosti s pandemií covid-19, ruskou agresí na Ukrajině či napětím na Blízkém východě. Tento programový bod bude opět koncipován jako soubor krátkých případových studií nebo inovací, které tematicky obrazí oblasti jako doprava, spedice, supply chain nebo inventory management.

Kulatý stůl HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskuzi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků a s tím spojená atraktivita firem na pracovním trhu, udržení motivace a mentálního zdraví zaměstnanců v období, kdy jedna krize střídá druhou, souhra lidí a strojů, rozvoj zaměstnanců, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Moderátorem diskuze bude Roman Molek, managing partner společnosti TRANSEARCH International.

Roman Molek, Transearch International

Kulatý stůl ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG. V průběhu se uskuteční stručné prezentace, na jejichž základě se rozvine diskuse přítomných odborníků.

Moderátor: David Janků, reporting konzultant v poradenské společnosti Frank Bold Advisory

David Janků, Frank Bold Advisory
16:00 – 16:20

Odpolední přestávka na kávu

16:20 – 18:00

Společný odpolední program

Logistika, společenská odpovědnost a ekonomický blahobyt

Logistika hraje klíčovou roli ve všech ekonomikách. V dobrých časech je většinou neviditelná, ale v krizích velmi zřetelná. Vliv logistiky na lidi prostřednictvím inflace, životního prostředí, nezaměstnanosti a příjmů je zcela zásadní. Z tohoto důvodu se hledá adekvátní reakce na mnoho otázek týkajících se odpovědnosti podniků v oblasti logistiky. V této prezentaci se nejprve podíváme na to, jak globální šoky v dodavatelském řetězci přispěly k celosvětové jádrové inflaci, která měla v posledních letech nepopiratelný negativní dopad na různé aspekty života společnosti. Dále se budeme zabývat otázkou udržitelných dodavatelských řetězců a potřebou integrovat postupy šetrné k životnímu prostředí. A to s cílem snížit či eliminovat negativní dopady na životní prostředí způsobené logistikou dodavatelských řetězců. Prodiskutujeme také, jak začlenění generativní umělé inteligence do logistiky pomáhá optimalizovat dodavatelské řetězce, aniž by vytvářela dlouhodobou nezaměstnanost, kterou má každé odvětví – včetně logistiky – zodpovědnost minimalizovat.

Jan Švejnar

Panelová diskuze: Budeme na to mít být zodpovědní?

Odpolední ekonomický blok bude zahrnovat tradiční panelovou diskuzi, protože témat k debatě je více než dost. Jak se neschopnost české ekonomiky překonat postpandemickou mizérii dotkla logistických a dopravních firem a jejich klientů? Jaký dopad mělo zejména na logistiku a dopravu dlouhé období vysoké inflace? Jakým způsobem je třeba změnit trh práce, aby ekonomika získala nové impulsy a zaměstnanci byli připraveni na budoucí výzvy? Jak ovlivnily požadavky vyplývající z ESG a CSRD podniky v logistice a dopravě, a to jak po stránce finanční, regulatorní, inovační nebo organizační? Jsou požadavky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu velkou hrozbou z hlediska konkurenceschopnosti, či velkou příležitostí pro nezbytnou transformaci jednotlivých odvětví? A s přihlédnutím k tomu všemu si položíme zásadní otázku: Budeme na to mít být zodpovědní?

Moderátorem panelové diskuze bude Rey Koranteng.

Blanka Havelková, České dráhy
Vera Economou, Raiffeisen Bank International
Jan Švejnar
Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Martin Piškanin, HOPI Holding
Rey Koranteng
18:00 – 23:00

Večerní program

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Logistický Business Mixer je VIP setkáním logistických odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem her, soutěží a zábavy. Jeho hlavním cílem je networking mezi logistickými profesionály, kteří se této významné společenské události pravidelně účastní. Občerstvení, živá hudba a zábavní program jsou šité na míru navazování obchodních kontaktů.

 • večerní party ve stylu business mixeru šitá na míru obchodním aktivitám
 • 250 VIP logistických odborníků
 • neformální atmosféra, výborná nálada
 • zábavný program, hry a soutěže ve spolupráci s partnery
 • vybrané lahůdky mezinárodní kuchyně
 • ochutnávky a degustace, koktejlové bary

Automatizace s vertikálními zakladači ve firmě Madal Bal

Madal Bal je velkoobchod zaměřený na dovoz a prodej nářadí s maloobchodní sítí prodejen s dárkovým zbožím a doplňky pro domácnost. V projektu automatizace skladu jí firma Vertiflex dodala čtyři vertikální zakladače Compact Twin s vychystávacím regálem s technologií pick-to-light. Zakladače jsou vybaveny monitorem pro zobrazení vychystávané položky s popisem a vyznačením polohy na polici. V kombinaci se světelnou lištou usnadňuje orientaci operátora a urychlují proces vychystávání. Vzájemnou komunikaci mezi zakladači a proces manipulace se zbožím od zakládání přes skladování až po vychystávání řídí software Vertinode Ai, který je propojen s WMS. Součástí celého projektu je i zajištění servisní podpory v rámci programu Lifecycle Performance Services.

Filip Čech, Madal Bal
Tomáš Jirsa, VertiFlex

Zodpovědnost nejen v plenkách aneb Drylock vytěžuje shuttle systém

V roce 2012 založila společnost Drylock Technologies, která se specializuje na výrobu hygienických produktů, svůj vlajkový výrobní závod na zelené louce v Hrádku nad Nisou. Od té doby se neustále rozšiřuje z hlediska výrobních i skladových kapacit. Jednou ze skladových technologií je systém Radioshuttle od společnosti Toyota Material Handling CZ. Shuttle má kapacitu 15 000 paletových míst a alokovanou skladovací kapacitou dalších 25 000 paletových pozic, jde tedy o velmi rozsáhlou aplikaci tohoto skladového řešení pro vysokohustotní skladování. Objemná produkce firmy Drylock vyžaduje propracovanou logistiku a klade vysoké nároky na flexibilitu manipulace. Instalovaný systém Radioshuttle je využit na maximum.

Daniel Korec, Drylock Technologies
Zdeněk Karban, Toyota Material Handling

Efektivní skladování malých dílů pro Siemens

Společnost Siemens ve svém závodě v Saské Kamenici vyrábí elektrické rozvodné skříně, které obsahují velké množství malých komponent, jež musí být částečně skladovány v ESD prostředí a obalech. Pro dodání nové skladové technologie se firma obrátila na společnost Dematic, která designuje, vyrábí a servisuje automatizované či robotizované technologie. Přednášející představí zvolené řešení automatického uskladnění a vychystávání malých komponent. Ve své prezentaci se zaměří nejen na technické aspekty zvoleného systému, ale také na poznatky z průběhu implementace a plány na budoucí rozvoj.

Björn Erler, Siemens Chemnitz
Jörg Ziesmann, Dematic

Automatizované balení a skladování zamražených pekařských výrobků

Fenomén čerstvého, teplého či vlažného pečiva dostupného kdykoli v obchodní síti je dnešní realitou. Někteří prodejci takto doslova hýčkají své zákazníky a dodavatelé pekařského sortimentu musí na tuto situaci reagovat. Jednou z možností je dodávka zamražených produktů (polotovarů nebo „finálních“ výrobků) určených k dopečení nebo rozmražení. Z tohoto důvodu společnost Nopek vybudovala v roce 2019 automatizovaný sklad zamražených pekařských výrobků. Pomocí automatického zakladače jsou naskladňovány palety s výrobky do pěti pater samospádového regálu, celková kapacita činí 1200 paletových míst v teplotě −20 °C. Expedice palet je realizována prostřednictvím automatického vykladače s předáním na expediční dráhu, odkud míří do kamionu objednávajícího obchodního řetězce.

Petr Fencl, NOPEK
Ondřej Kunc, Compas

Roboshuttly v e-commerce lékárenského řetězce Dr. Max

Automatizace a robotizace jsou dnes klíčovými logistickými trendy. Na této vlně se „veze“ také společnost Dr. Max, největší lékárenský řetězec v ČR. Nový sklad v Brně určený pro e-commerce je vybaven roboshuttly od společnosti Geek+, jeho celkové řešení vzniklo ve spolupráci s firmami Bito Skladovací technika a SSI Schäfer. Cílem projektu bylo zvýšit hustotu skladování, zpřesnit a posílit oblast pickingu a celkově optimalizovat náklady provozu e-commerce skladu. Při prezentaci budou probírány také výzvy a úskalí spojené se zaváděním těchto systémů a příležitost bude i pro diskusi a dotazy ze strany účastníků kongresu.

Jan Maroušek, ViaPharma / Dr. Max
Michal Beneš, BITO skladovací technika CZ

Panelová diskuze: Jsou haly připravené pro automatizaci a robotizaci?

O automatizaci a robotizaci intralogistiky se mluví na všech fórech, méně už o tom, jaké jsou základní předpoklady pro jejich rozvoj, tedy o přípravě hal. Co brání umístit automatizovanou a robotizovanou skladovou techniku umístit do starých hal? Jaké technické úpravy jsou nutné v původních halách? Jak drahé je na brownfieldu postavit udržitelnou novou halu a instalovat v ní automatizované či robotizované systémy? Vyjde to levněji na greenfieldu při zohlednění legislativních, ESG i ekonomických nároků? Jaké jsou základní a nadstandardní technické požadavky na nové haly s automatikou či robotikou? Jak ochotné jsou výrobní společnosti investovat do nových hal nebo přestaveb brownfieldů za účelem vybudování automatizovaných nebo robotizovaných skladových provozů? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v panelové diskuzi se zástupci firem, které automatizují, těch, které automatizaci nabízejí, a developerů, kteří staví průmyslové nemovitosti.

Moderátorkou panelové diskuze bude Patricia Jakešová, konzultantka v oblasti retailu, logistiky a automatizace.

Petr Sodomka, Vitesco Technologies
Petr Neděla, Cushman & Wakefield
Klára Sobotková, Panattoni
Aleš Malucha, Rohlik Group
Jakub Kodr, CTP
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic
Patricia Jakešová

RPA v dodavatelském řetězci výrobce a distributora lihovin

Když se v logistice zmiňuje robotizace, hovoří se často o tocích fyzického zboží. Robotizace se ovšem děje také v procesní rovině, a to v oblasti RPA neboli robotic process automation. Projekt tohoto druhu nedávno realizovala společnost Stock Plzeň – Božkov ve spolupráci s firmou Xelto Digital Czechia. Logistika alkoholických nápojů je specifická z pohledu dohledu státních orgánů na dodržování pravidel pohybu zboží zatíženého spotřební daní a z toho plynou nadstandardní nastavení a řešení fungování logistických procesů. Případová studie se zaměří na několik aspektů: Co je vlastně RPA? Jak RPA pomáhá výrobci a distributorovi lihových nápojů při řízení dodavatelského řetězce nebo jaké jsou nejčastěji automatizovaného procesy v rámci supply chainu? Součástí prezentace bude také konkrétní ukázka automatizace kontroly a zápisu vývozu pro celní správu.

Karel Zozulák, STOCK Plzeň-Božkov
Michael Treml, Xelto Digital Czechia

Stačí elektrický tahač na distribuci rychloobrátkového zboží?

Logistický provider HOPI je zatím jednou z mála společností na českém trhu, která může sdílet zkušenost s elektromobilitou v segmentu těžké nákladní dopravy. Přitom tahač Mercedes-Benz eActros 300 v návěsové soupravě do hmotnosti 40 tun pouze netestuje, ale má jej nasazený na „ostrých“ relacích v rámci běžné distribuce produktů společností Mondelēz a Nestlé. Tito globální potravinářští giganti mohou v rámci ESG politiky pozitivně reportovat část svých doprav bez lokálních emisí skleníkových plynů. Případová studie např. ukáže, jaké jsou provozní benefity i úskalí, která je třeba zohlednit ze strany potravinářského výrobce i logistického operátora, jak rychle či pomalu se dobíjejí tři sady akumulátorů o celkové kapacitě 336 kWh, jak vychází návratnost investice a zda stačí pro plně naloženou soupravu dojezd 240 kilometrů?

Tibor Kurina, Nestlé
Petr Šyc, Mondelēz
Václav Šetelík, HOPI Logistics

Zavedení poolingu palet do operativy PENNY

V roce 2022 se řetězec PENNY rozhodl přijmout návrh společnosti Gopall a rozšířil využívané poolingové modely o otevřený systém Gopall. Dodavatelé PENNY, kteří využívají europalety, tak mohli začít těžit z výhod poolingu, což zrychlilo předání zboží, odstranilo neefektivní zpětné svozy palet a snížilo uhlíkovou zátěž. V roce 2023 Gopall ve spolupráci s PENNY jako prvním řetězcem implementoval půlpaletu od společnosti Stabilplastik vyrobenou z plastového recyklátu. Ta získala ocenění Sustainability Star 2024 mj. proto, že jako výrobní materiál využívá výhradně plastový odpad a je 100% recyklovatelná. Celkově se podíl „poolovaných“ palet v PENNY zvedl nad 35 %.

Tomáš Kubza, PENNY
Jan Soukup, GOPALL

Nearshoring – systémové propojení evropské logistiky do zemí Afriky a Asie

Maroko je exotická země s tisíciletou historií ležící na trase dávných obchodních stezek. Má přístup ke Středozemnímu moři i Atlantskému oceánu, vysoké hory, zelené oázy a vyprahlé pouště i překrásné památky. Zároveň je to země s obchodním potenciálem, jedna z nejstabilnějších v regionu, s rostoucí ekonomikou, mladou populací a přírodními zdroji. Její dobré obchodní vztahy s EU posvěcené asociační dohodou z roku 2020 z něj dělají partnera pro jeden z trendů nastoupivších jako důsledek covidové pandemie – nearshoring. Prezentace přinese jiný pohled na Maroko jako výrobní destinaci a ukáže logistická řešení pro dodávky do a z Maroka (v návaznosti na další africké či asijské státy) na případové studii systémových logistických přeprav, které realizuje společnost Dachser pro svého zákazníka TE Connectivity.

Jan Petrásek, TE Connectivity
Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Trendy nejen v módě. Jak společnost Digital People měnila a mění logistiku?

Dva módní e-shopy ve více než deseti zemích Evropy, více než milion kousků módy, designu a kosmetiky, 300 světových módních značek. To je omnichannel platforma Digital People, která propojuje značky a designéry se zákazníky a zahrnuje např. značky Zoot či Bibloo. Přednášející ukážou, jak může jedna linka obsluhovat různé společnosti a zboží přehledně rozdělovat do správných tašek. Řeč bude také o intuitivních způsobech, jak zjednodušit reverzní logistiku a snížit administrativní zátěž.

David Štěpánek, ZOOT / Digital People
Pavel Motan, K2 atmitec

Panelová diskuze: Najdeme cestu k zodpovědnější dopravě a supply chainu?

Za čtvrtinu všech emisí oxidu uhličitého v EU může osobní i nákladní doprava. Podaří se v brzké budoucnosti značnou část nákladní dopravy dekarbonizovat? Jaké jsou v Evropě možnosti pro intermodální přepravy, zejména v kombinaci silnice–železnice? Jakou roli v dekarbonizaci sehraje rozmístění evropských logistických center, terminálů a klíčových dopravních hubů? Lze nastavit dodavatelské řetězce firem tak, aby zboží a materiál necestovaly po Evropě či planetě tam a zase zpátky? Jakou roli v zodpovědnější logistice sehraje sdílení zdrojů v rámci logistických systémů a cirkulárních služeb? Kde jsou rezervy ve spolupráci mezi jednotlivými hráči dodavatelského řetězce? Jaké možnosti v dekarbonizaci nabízejí digitalizace a umělá inteligence? Na tyto otázky podají své názory odborníci z oblasti 3PL, spedice, digitalizace a plánování dopravy, obalového poolingu či uživatelé logistických služeb.

Moderátorkou panelové diskuze bude Tatiana Koššová, country manager společnosti ATOZ Group na Slovensku.

Stanislav Martínek, Nestlé
Marie Barthélémy, LPR – La Palette Rouge
John Bölts, a. hartrodt CZ
Kamil Ďuračka, PTV Logistics
Pavla Majerová, Makro Cash & Carry ČR
Daniel Knaisl, Geis
Tatiana Koššová, ATOZ Group
13:45 – 16:00

KULATÝ STŮL HR

Program kulatého stolu HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskuzi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků a s tím spojená atraktivita firem na pracovním trhu, udržení motivace a mentálního zdraví zaměstnanců v období, kdy jedna krize střídá druhou, souhra lidí a strojů, rozvoj zaměstnanců, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Moderátorem diskuze bude Roman Molek, managing partner společnosti TRANSEARCH International.

Během workshopu uslyšíte tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

 • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ve společnosti Alma Career (dříve LMC), nám na základě aktuálních dat představí současnou situaci na trhu práce, včetně toho, které role je stále obtížné obsadit nebo jaké nové pozice se na trhu začínají objevovat.
 • Martin Jánský, generální ředitel Randstad Česká republika, nasdílí informace o aktuálních trendech na trhu práce a data z posledního ročníku unikátního celosvětového průzkumu o preferencích a chování kandidátů při výběru atraktivního zaměstnavatele.
 • Norbert Riethof, ředitel společnosti Coaching Systems, vysvětlí, jaké cesty vedou ke zdravému firemnímu a týmovému prostředí a jak lze předcházet stresu a syndromu vyhoření.
 • Gabriela Hrbáčková, generální ředitelka společnosti Hofmann Personal, bude mluvit o využití síly AI pro efektivnější školení.
 • Michal Harásek, spoluzakladatel společnosti Tymbe, pohovoří na téma, jak si neodehnat mladou generaci pracovníků.

Tomáš Ervín Dombrovský, Alma Career
Martin Jánský, Randstad Česká republika
Norbert Riethof, Coaching Systems
Gabriela Hrbáčková, Hofmann Personal
Michal Harásek, Tymbe
Roman Molek, Transearch International
13:45 – 16:00

KULATÝ STŮL ESG

Program kulatého stolu ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG.

Workshop bude užitečný jak pro management firem, tak pro zodpovědné pracovníky, kteří se reportingem udržitelnosti přímo zabývají nebo řeší požadavky zákazníků na udržitelnost svých dodavatelů. Hlavním tématem workshopu bude analýza dvojí významnosti, která je základem pro úspěšný reporting udržitelnosti podle nové směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardů ESRS (European Sustainability Reporting Standards), a to v kontextu dodavatelského řetězce.

V rámci diskuze se budeme mj. bavit o tom, jak s ESG reportingem začít, k čemu přesně analýza dvojí významnosti slouží a kam až sahá, jaké informace budou zákazníci od svých dodavatelů typicky požadovat nebo co má být výstupem analýzy. Stojíme o aktivní sdílení zkušeností ze strany účastníků, a proto budeme rádi, když si do diskuze připravíte své postřehy i konkrétní dotazy. Využijte této příležitosti a odneste si z workshopu co nejvíce rad od experta z praxe a svých kolegů.

K účasti na workshopu jsou zváni lidé, kteří se v logistických a dopravních společnostech zabývají reportingem udržitelnosti, nebo se na něj teprve chystají. Workshopem a diskuzí vás v roli moderátora provede David Janků, reporting konzultant společnosti Frank Bold Advisory, který se v rámci poradenské činnosti zabývá celou šíří reportingu udržitelnosti včetně analýz dvojí významnosti, počítání uhlíkové stopy či tvorby zpráv o udržitelnosti.

Během workshopu uslyšíte mj. tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

 • Gabriela Povýšilová, manažerka ESG ve firmě CTP, bude hovořit o tom, které aspekty rozvoje udržitelných projektů jsou pro tohoto developera nejdůležitější – materiály, doprava atd. – a jak řeší ESG reporting na lokální a evropské úrovni.
 • Ondřej Veselovský, ESG leader CZ & SK ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, bude hovořit o dostupnosti ESG dat a nástrojích, kterými je možné sbírat a sdílet klíčová ESG data.
 • Kateřina Špániková, head of ESG & support products v Raiffeisenbance, vysvětlí, co je a není udržitelné z pohledu banky, jak to banka pozná a jak z toho může firma profitovat.

Gabriela Povýšilová, CTP
Ondřej Veselovský, CRIF – Czech Credit Bureau
Kateřina Špániková, Raiffeisenbank
David Janků, Frank Bold Advisory
9:30 – 12:00

SEELOG

Nový robotický sklad knižního velkoobchodu Euromedia Group ve Stochově

Společnost Euromedia Group, která se zabývá vydáváním knih a jejich B2B distribucí, vystavěla nový sklad ve Stochově, jehož jádro tvoří systém kubického skladování Autostore, který dodala společnost Element Logic. V tomto okamžiku je v technologii uloženo 65 000 plastových beden s možností rozšíření až na 110 000 beden. V hořejší části gridu se pohybuje 90 robotů, opět s možností rozšíření o dalších 30 robotů. Celková rozloha nové logistiky je více než 10 500 metrů čtverečních. Společnost tak vyřeší nejen svou skladovací kapacitu, ale také rychlost vychystávání, což má vliv především v sezonním období. Další úsporu místa a zrychlení vychystávání zboží zajistí pojízdné paletové regály Jungheinrich, které mimo jiné redukují nevyužitý prostor uliček.

Exkurzi povedou Kamil Kidoň, ředitel logistiky společnosti Euromedia Group, a Jindřich Kadeřávek, jednatel společnosti Element Logic.

Podrobnosti návštěvy:

 • Čas návštěvy je 10.00–12.00.
 • Skupina max. 30 osob.
 • Skupina bude mít odborný doprovod, vše v českém jazyce.
 • Doporučena je pracovní obuv (boty na vysokém podpatku či s otevřenou patou/špičkou nejsou povoleny).
 • Vesty budou poskytnuté firmou Euromedia.
 • Vlastní doprava, příjezd nejpozději 10 minut předem
 • Adresa: Osvobození 535, 273 03 Stochov
 • Mapa: https://maps.app.goo.gl/H1FEFVZmJSTLkMoa7

Kamil Kidoň, Euromedia Group
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic

Robotické distribuční centrum Amazonu v Kojetíně

Nové distribuční centrum Amazonu v Kojetíně bylo od začátku koncipováno jako vícepatrová průmyslová budova. Zatímco celková rozloha haly přesahuje 187 000 m², půdorys zabírá pouze 51 000 m². S každodenními úkoly pomáhají zaměstnancům robotické jednotky, které na třech patrech přepravují mobilní racky se zbožím. Celá budova je pak protkána a jednotlivé technologie propojeny pomocí dopravníků, zdviží a sorterů různých typů.

V centru se připravují, balí a odesílají zákazníkům především drobné položky, jako jsou knihy, elektronika a spotřební zboží. Budova je jednou z ekologicky nejšetrnějších průmyslových staveb v zemi. Na střeše se nachází fotovoltaická elektrárna o výkonu čtyř megawatthodinpeaku, budova není napojena na plynové potrubí a instalována jsou tepelná čerpadla a pro novou výstavbu byla recyklována a využita většina materiálu z bývalého brownfieldu. Development měla na starosti společnost Panattoni, která patří k největším developerům v ČR i na světě.

Exkurzi povede Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon ČR.

Podrobnosti návštěvy:

 • Čas návštěvy je 10.00–12.00.
 • Skupina max. 30 osob.
 • Skupina bude mít odborný doprovod, vše v českém jazyce.
 • Doporučena je sportovní nebo pracovní obuv (boty na vysokém podpatku či s otevřenou patou/špičkou nejsou povoleny).
 • Vesty budou poskytnuté firmou Amazon.
 • Z důvodu výstupní kontroly doporučujeme vzít do budovy minimum techniky (mobil, PC, sluchátka atd.) – veškerá technika musí být případně registrována při vstupu.
 • Vlastní doprava, příjezd nejpozději 10 minut předem.
 • Adresa: Amazon BRQ2, Padlých hrdinů 1511, 752 01 Kojetín.
 • Mapa: https://maps.app.goo.gl/fwjycrM3Y56dBgo78

Michal Šmíd, Amazon

Logistické provozy společnosti SIKO Koupelny a Kuchyně v Čimelicích

Společnost SIKO Koupelny a Kuchyně je rodinnou firmou, která vyrostla z malé prodejny v obci Čimelice do společnosti, která má obrat vyšší než 5 mld. Kč, provozuje v Čechách a na Slovensku 51 prodejen a zboží prodává do celé Evropy. V dnešní době je také majoritním vlastníkem společnosti Livea, která prodává koupelnový sortiment ve Francii, a společnosti SAT, která vlastní několik unikátních patentů a vyrábí široký sortiment koupelnového zboží. Během exkurze budete seznámeni s:

 • historií a rozvojovými plány společnosti SIKO a
 • logistickými výzvami společnosti, které jsou spojené s expanzí společnosti a nutností navyšovat své logistické kapacity.

Součástí návštěvy bude také prohlídka skladu, prodejny a muzea společnosti.

Prohlídku povede Pavel Hampejs, supply chain director společnosti.

Podrobnosti návštěvy:

 • Čas návštěvy je 10.00–12.00.
 • Skupina max. 30 osob.
 • Skupina bude mít odborný doprovod, vše v českém jazyce.
 • Doporučena je pracovní obuv (boty na vysokém podpatku či s otevřenou patou/špičkou nejsou povoleny).
 • Vesty a přilby budou poskytnuté firmou SIKO.
 • Vlastní doprava, příjezd nejpozději 10 minut předem
 • Adresa: Čimelice 330, 398 04 Čimelice
 • Mapa: https://maps.app.goo.gl/BRMu1CHyLzMkj7LH6

Pavel Hampejs, SIKO Koupelny

Nové distribuční centrum řetězce dm drogerie v Prologis Parku Prague D1 Ostředek

Skladový provoz řetězce dm drogerie se přestěhoval do nové budovy DC2 v Prologis Parku Prague D1 Ostředek. Součástí haly v Ostředku je automatická balicí linka s válečkovou dráhou pro balení palet a lepení etiket. Nové DC se rozkládá na ploše více než 21 000 metrů čtverečních, hala využívá energii z tepelných čerpadel a budova je nezávislá na dodávkách plynu. Prostory jsou také připraveny na instalaci fotovoltaické elektrárny. Během exkurze se účastníci dozvědí o procesu přesídlení skladu, který trval od července 2023 (podpis nájemní smlouvy) do 4. března 2024 (první expedice), především ale poznají veškeré procesy, technologie i vlastnosti logistické haly. Z nového skladu se zasílají zejména produkty z kategorií Papír, Hygiena, Pleny, Čističe a prací prostředky, a navíc se sem z Jihlavy přesunou produkty ze segmentů Nápoje, Potraviny a Dětská výživa.

Exkurzi povede Jan Badalík, vedoucí oddělení skladových procesů a expedice dm drogerie markt.

Podrobnosti návštěvy:

 • Čas návštěvy je 10.00–12.00.
 • Maximální počet účastníků: 40 osob.
 • Účastníci se rozdělí do dvou skupin po 20 lidech.
 • Každá skupina bude mít odborný doprovod, vše v českém jazyce.
 • Doporučena je pracovní obuv (boty na vysokém podpatku či s otevřenou patou/špičkou nejsou povoleny).
 • Vesty budou poskytnuté firmou dm.
 • Vlastní doprava, příjezd nejpozději 10 minut předem
 • Adresa: Ostředek 208, 257 24 Ostředek-Chocerady
 • Mapa: https://maps.app.goo.gl/4jv32cbZyxNxr1oe7

Chcete slyšet tyto inspirativní prezentace?
Rezervujte si své místo na kongresu ještě dnes!

Registrace