uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Konferenční program

Najděte inspiraci u našich desítek řečníků

Kliknutím na záložky zobrazíte různé části programu. Pokud to nefunguje, je to proto, že jste nepovolil(a) všechny soubory cookie. Klikněte prosím na ikonu v levé dolní části obrazovky a povolte všechny soubory cookie.

Společný program
30. 5. 2024
Intralogistika
30. 5. 2024
Doprava & SCM
30. 5. 2024
Kulatý stůl HR
30. 5. 2024
Kulatý stůl ESG
30. 5. 2024
SEELOG
31. 5. 2024
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:15

Společný dopolední program

Úvodní slovo

Václav Štětina, Raiffeisenbank
Tomáš Kubín, P3 Logistic Parks
Jiří Mlích, HOPI Logistics
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

Cirkulární logistika pro zlepšení provozu i planety

Oběhové hospodářství přináší strategický přístup těm logistickým a dopravním týmům, které hledají inovace k dosažení cílů výkonnosti i udržitelnosti. Povíme si, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Uvedeme souvislosti toho, jak jsme se ocitli v podmínkách současné lineární ekonomiky, dále pak výzvy, které s sebou lineární ekonomika nese pro dodavatelské řetězce, a přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku. Probereme provozní výhody při zohlednění rychlých i postupných změn, jež vedou k vyššímu stupni materiálového zabezpečení a současně menším dopadům na životní prostředí.

Deborah Dull, Genpact
10:00 – 10:30

Dopolední přestávka na kávu

Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku

Téma Zodpovědná logistika je velmi důležité a zároveň velmi komplexní. Není to něco, co lze dostatečně pokrýt jednou prezentací, nebo dokonce jedinou panelovou diskuzí. Z tohoto důvodu organizátoři kongresu EASTLOG zvolili pro letošní dopolední program netradiční formát.

Po inspirativní hlavní prezentaci Deborah Dull, světově uznávané odbornice na oběhové dodavatelské řetězce, přivítáme na pódiu několik lídrů místního logistického průmyslu. Každý člověk byl vybrán, aby „zastupoval“ jednu část širšího tématu odpovědné logistiky. Představí konkrétní část z osobního pohledu řečníka nebo z perspektivy jeho společnosti. Po každé prezentaci proběhne krátká, ale poutavá diskuze mezi všemi panelisty, než se přejde k další části. A samozřejmě bude prostor pro dotazy a komentáře i ze strany širokého publika.

Kdo byl vytipován, aby zastupoval jednotlivé části zodpovědné logistiky?

 • Zodpovědný supply chain a nákup bude zastřešovat Marek Prach, regional head of supply chain operations společnosti Asahi Europe & International.
 • Zodpovědné vztahy s obcemi, městy a spoluobčany probere Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.
 • Zodpovědné zaměstnání bude zastupovat Gabriela Hrbáčková, generální ředitelka Hofmann Personal.
 • Zodpovědný development bude reprezentovat Tomáš Kubín, vedoucí výstavby CEE & WE společnosti P3 Logistic Parks.
 • Zodpovědnou distribuci zastřeší Roman Kmec, vedoucí logistiky společnosti Lidl Česká republika.
 • Zodpovědnou implementaci technologie bude diskutovat Michal Šmíd, generální manažer Amazon Česká republika.
 • Zodpovědnost za logistiku vůči ostatním částem společnosti zaštítí Martin Štrupl, řídící partner eD Group.

Debatu bude moderovat Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky.

Marek Prach, Asahi Europe & International
Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
Gabriela Hrbáčková, Hofmann Personal
Tomáš Kubín, P3 Logistic Parks
Roman Kmec, Lidl Česká republika
Michal Šmíd, Amazon
Martin Štrupl, eD group
Stanislav Břeň, Systémy Logistiky
12:15 – 13:45

Oběd a BizLOG

Speed-datingová setkání BizLOG

Proč se zúčastnit?

Cílem programu BizLOG je zprostředkovat schůzky mezi partnery a účastníky kongresu EASTLOG. Vyslechněte si v krátkosti a bez závazků nabídku předních dodavatelů služeb a výrobků pro logistiku a dopravu. Jedno setkání bude trvat 10 minut, pokud vás nabídka zaujme, máte možnost domluvit si schůzku individuální.

Kdo se může zúčastnit?

Ze strany dodavatelů se programu BizLOG může zúčastnit jen firma, která je partnerem kongresu. Na druhé straně jednacího stolu však může stát každý, kdo má zájem se nezávazně dozvědět více o nabízeném produktu či službě.

Jak se zúčastnit?

Účastníci si mohou nejprve vybrat, s kým a kdy se chtějí setkat. Profily zúčastněných společností a stručný přehled jejich nabídky budou zveřejněny na webových stránkách kongresu několik týdnů před akcí. Budeme také kontaktovat všechny účastníky a požádáme je, aby si domluvili schůzky, a dáme partnerům možnost vybrat si účastníky, se kterými se chtějí setkat. V den akce vám bude poskytnut individuální plán na daný den. Ale nebojte se – i když se BizLOG koná během polední přestávky, postaráme se o to, abyste měli čas se najíst.

13:45 – 15:45

Odpolední sekce

Odpolední sekce: Intralogistika

Jeden z odpoledních bloků bude zaměřen na vnitropodnikovou logistiku, protože právě v této oblasti se odehrávají největší technické a technologické změny. Sekci bude tvořit sled případových studií, v nichž vystoupí vždy zástupci obou stran obchodního případu. Posluchači si tak učiní představu o tom, jak se daná inovace realizovala. Případové studie se zaměří na témata jako automatizace a robotizace, digitalizace logistických procesů, snížení energetické náročnosti či průmyslový development.

Odpolední sekce: Doprava a SCM

Zatímco první odpolední sekce věnují pořadatelé intralogistice, ve druhém se – lapidárně řečeno – podíváme na to, co se děje mimo firmu. Tématem tedy bude doprava a dodavatelsko-odběratelské řetězce. Oba prvky spolu velmi úzce souvisejí, což bylo patrné zejména ve spojitosti s pandemií covid-19, ruskou agresí na Ukrajině či napětím na Blízkém východě. Tento programový bod bude opět koncipován jako soubor krátkých případových studií nebo inovací, které tematicky obrazí oblasti jako doprava, spedice, supply chain nebo inventory management.

Kulatý stůl HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskusi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků, rostoucí personální náklady spojené s inflační krizí, nutnost specializace u jistých profesí při současné potřebě zajistit některé činnosti pracovníky s univerzálními dovednostmi, souhra lidí a strojů, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru a perspektivy firem atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Moderátor: Roman Molek, managing partner společnosti Transearch International

Roman Molek, Transearch International

Kulatý stůl ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG. V průběhu se uskuteční stručné prezentace, na jejichž základě se rozvine diskuse přítomných odborníků.

Moderátor: David Janků, reporting konzultant v poradenské společnosti Frank Bold Advisory

David Janků, Frank Bold Advisory
15:45 – 16:15

Odpolední přestávka na kávu

16:15 – 18:00

Společný odpolední program

Keynote projev v ekonomickém bloku

Odpolední blok se bude už tradičně věnovat ekonomickým otázkám. Úvodní řeč přednese renomovaný ekonom Jan Švejnar, který popíše současnou situaci České republiky ekonomickou řečí, nastíní hlavní hrozby i příležitosti a podívá se na fungování zdejšího hospodářství v širším, evropském či globálním, kontextu.

Jan Švejnar

Panelová diskuze: Budeme na to mít být zodpovědní?

Odpolední ekonomický blok bude zahrnovat tradiční panelovou diskuzi, protože témat k debatě je více než dost. Jak se neschopnost české ekonomiky překonat postpandemickou mizérii dotkla logistických a dopravních firem a jejich klientů? Jaký dopad mělo zejména na logistiku a dopravu dlouhé období vysoké inflace? Jakým způsobem je třeba změnit trh práce, aby ekonomika získala nové impulsy a zaměstnanci byli připraveni na budoucí výzvy? Jak ovlivnily požadavky vyplývající z ESG a CSRD podniky v logistice a dopravě, a to jak po stránce finanční, regulatorní, inovační nebo organizační? Jsou požadavky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu velkou hrozbou z hlediska konkurenceschopnosti, či velkou příležitostí pro nezbytnou transformaci jednotlivých odvětví? A s přihlédnutím k tomu všemu si položíme zásadní otázku: Budeme na to mít být zodpovědní?

Jan Švejnar
Helena Horská, Raiffeisenbank
Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Martin Piškanin, HOPI Holding
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic
Řečník bude upřesněn
18:00 – 23:00

Večerní program

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Logistický Business Mixer je VIP setkáním logistických odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem her, soutěží a zábavy. Jeho hlavním cílem je networking mezi logistickými profesionály, kteří se této významné společenské události pravidelně účastní. Občerstvení, živá hudba a zábavní program jsou šité na míru navazování obchodních kontaktů.

 • večerní party ve stylu business mixeru šitá na míru obchodním aktivitám
 • 250 VIP logistických odborníků
 • neformální atmosféra, výborná nálada
 • zábavný program, hry a soutěže ve spolupráci s partnery
 • vybrané lahůdky mezinárodní kuchyně
 • ochutnávky a degustace, koktejlové bary

Automatizace s vertikálními zakladači ve firmě Madal Bal

Madal Bal je velkoobchod zaměřený na dovoz a prodej nářadí s maloobchodní sítí prodejen s dárkovým zbožím a doplňky pro domácnost. V projektu automatizace skladu jí firma Vertiflex dodala čtyři vertikální zakladače Compact Twin s vychystávacím regálem s technologií pick-to-light. Zakladače jsou vybaveny monitorem pro zobrazení vychystávané položky s popisem a vyznačením polohy na polici. V kombinaci se světelnou lištou usnadňuje orientaci operátora a urychlují proces vychystávání. Vzájemnou komunikaci mezi zakladači a proces manipulace se zbožím od zakládání přes skladování až po vychystávání řídí software Vertinode Ai, který je propojen s WMS. Součástí celého projektu je i zajištění servisní podpory v rámci programu Lifecycle Performance Services.

Filip Čech, Madal Bal
Tomáš Jirsa, VertiFlex

Zodpovědnost nejen v plenkách aneb Drylock vytěžuje shuttle systém

V roce 2012 založila společnost Drylock Technologies, která se specializuje na výrobu hygienických produktů, svůj vlajkový výrobní závod na zelené louce v Hrádku nad Nisou. Od té doby se neustále rozšiřuje z hlediska výrobních i skladových kapacit. Jednou ze skladových technologií je systém Radioshuttle od společnosti Toyota Material Handling CZ. Shuttle má kapacitu 15 000 paletových míst a alokovanou skladovací kapacitou dalších 25 000 paletových pozic, jde tedy o velmi rozsáhlou aplikaci tohoto skladového řešení pro vysokohustotní skladování. Objemná produkce firmy Drylock vyžaduje propracovanou logistiku a klade vysoké nároky na flexibilitu manipulace. Instalovaný systém Radioshuttle je využit na maximum.

Daniel Korec, Drylock Technologies
Zdeněk Karban, Toyota Material Handling

Efektivní skladování malých dílů pro Siemens

Společnost Siemens ve svém závodě v Saské Kamenici vyrábí elektrické rozvodné skříně, které obsahují velké množství malých komponent, jež musí být částečně skladovány v ESD prostředí a obalech. Pro dodání nové skladové technologie se firma obrátila na společnost Dematic, která designuje, vyrábí a servisuje automatizované či robotizované technologie. Přednášející představí zvolené řešení automatického uskladnění a vychystávání malých komponent. Ve své prezentaci se zaměří nejen na technické aspekty zvoleného systému, ale také na poznatky z průběhu implementace a plány na budoucí rozvoj.

Björn Erler, Siemens Chemnitz
Jörg Ziesmann, Dematic

Automatizované balení a skladování zamražených pekařských výrobků

Fenomén čerstvého, teplého či vlažného pečiva dostupného kdykoli v obchodní síti je dnešní realitou. Někteří prodejci takto doslova hýčkají své zákazníky a dodavatelé pekařského sortimentu musí na tuto situaci reagovat. Jednou z možností je dodávka zamražených produktů (polotovarů nebo „finálních“ výrobků) určených k dopečení nebo rozmražení. Z tohoto důvodu společnost Nopek vybudovala v roce 2019 automatizovaný sklad zamražených pekařských výrobků. Pomocí automatického zakladače jsou naskladňovány palety s výrobky do pěti pater samospádového regálu, celková kapacita činí 1200 paletových míst v teplotě −20 °C. Expedice palet je realizována prostřednictvím automatického vykladače s předáním na expediční dráhu, odkud míří do kamionu objednávajícího obchodního řetězce.

Petr Fencl, NOPEK
Vlastimil Braun, Compas

Roboshuttly v e-commerce lékárenského řetězce Dr. Max

Automatizace a robotizace jsou dnes klíčovými logistickými trendy. Na této vlně se „veze“ také společnost Dr. Max, největší lékárenský řetězec v ČR. Nový sklad v Brně určený pro e-commerce je vybaven roboshuttly od společnosti Geek+, jeho celkové řešení vzniklo ve spolupráci s firmami Bito Skladovací technika a SSI Schäfer. Cílem projektu bylo zvýšit hustotu skladování, zpřesnit a posílit oblast pickingu a celkově optimalizovat náklady provozu e-commerce skladu. Při prezentaci budou probírány také výzvy a úskalí spojené se zaváděním těchto systémů a příležitost bude i pro diskusi a dotazy ze strany účastníků kongresu.

Jan Maroušek, ViaPharma / Dr. Max
Michal Beneš, BITO skladovací technika CZ

Panelová diskuze: Jsou haly připravené pro automatizaci a robotizaci?

O automatizaci a robotizaci intralogistiky se mluví na všech fórech, méně už o tom, jaké jsou základní předpoklady pro jejich rozvoj, tedy o přípravě hal. Co brání umístit automatizovanou a robotizovanou skladovou techniku umístit do starých hal? Jaké technické úpravy jsou nutné v původních halách? Jak drahé je na brownfieldu postavit udržitelnou novou halu a instalovat v ní automatizované či robotizované systémy? Vyjde to levněji na greenfieldu při zohlednění legislativních, ESG i ekonomických nároků? Jaké jsou základní a nadstandardní technické požadavky na nové haly s automatikou či robotikou? Jak ochotné jsou výrobní společnosti investovat do nových hal nebo přestaveb brownfieldů za účelem vybudování automatizovaných nebo robotizovaných skladových provozů? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v panelové diskuzi se zástupci firem, jež nabízejí automatizaci, a developerů, kteří stavějí průmyslové nemovitosti.

Petr Sodomka, Vitesco Technologies
Petr Neděla, Cushman & Wakefield
Klára Sobotková, Panattoni
Jakub Kodr, CTP

RPA v dodavatelském řetězci výrobce a distributora lihovin

Když se v logistice zmiňuje robotizace, hovoří se často o tocích fyzického zboží. Robotizace se ovšem děje také v procesní rovině, a to v oblasti RPA neboli robotic process automation. Projekt tohoto druhu nedávno realizovala společnost Stock Plzeň – Božkov ve spolupráci s firmou Xelto Digital Czechia. Logistika alkoholických nápojů je specifická z pohledu dohledu státních orgánů na dodržování pravidel pohybu zboží zatíženého spotřební daní a z toho plynou nadstandardní nastavení a řešení fungování logistických procesů. Případová studie se zaměří na několik aspektů: Co je vlastně RPA? Jak RPA pomáhá výrobci a distributorovi lihových nápojů při řízení dodavatelského řetězce nebo jaké jsou nejčastěji automatizovaného procesy v rámci supply chainu? Součástí prezentace bude také konkrétní ukázka automatizace kontroly a zápisu vývozu pro celní správu.

Karel Zozulák, STOCK Plzeň-Božkov
Michael Treml, Xelto Digital Czechia

Stačí elektrický tahač na distribuci Nestlé?

Logistický provider HOPI je zatím jednou z mála společností na českém trhu, která může sdílet zkušenost s elektromobilitou v segmentu těžké nákladní dopravy. Přitom tahač Mercedes-Benz eActros 300 v návěsové soupravě do hmotnosti 40 tun pouze netestuje, ale má jej nasazený na „ostrých“ relacích v rámci běžné distribuce produktů společnosti Nestlé. Tento globální potravinářský gigant může v rámci ESG politiky pozitivně reportovat část svých doprav bez lokálních emisí skleníkových plynů. Případová studie např. ukáže, jaké jsou provozní benefity i úskalí, která je třeba zohlednit ze strany potravinářského výrobce i logistického operátora, jak rychle či pomalu se dobíjejí tři sady akumulátorů o celkové kapacitě 336 kWh, jak vychází návratnost investice a zda stačí pro plně naloženou soupravu dojezd 240 kilometrů?

Katarína Dobišová, Nestlé
Václav Šetelík, HOPI Logistics

Zavedení poolingu palet do operativy PENNY

V roce 2022 se řetězec PENNY rozhodl přijmout návrh společnosti Gopall a rozšířil využívané poolingové modely o otevřený systém Gopall. Dodavatelé PENNY, kteří využívají europalety, tak mohli začít těžit z výhod poolingu, což zrychlilo předání zboží, odstranilo neefektivní zpětné svozy palet a snížilo uhlíkovou zátěž. V roce 2023 Gopall ve spolupráci s PENNY jako prvním řetězcem implementoval půlpaletu od společnosti Stabilplastik vyrobenou z plastového recyklátu. Ta získala ocenění Sustainability Star 2024 mj. proto, že jako výrobní materiál využívá výhradně plastový odpad a je 100% recyklovatelná. Celkově se podíl „poolovaných“ palet v PENNY zvedl nad 35 %.

Tomáš Kubza, PENNY
Jan Soukup, GOPALL

Nearshoring – systémové propojení evropské logistiky do zemí Afriky a Asie

Maroko je exotická země s tisíciletou historií ležící na trase dávných obchodních stezek. Má přístup ke Středozemnímu moři i Atlantskému oceánu, vysoké hory, zelené oázy a vyprahlé pouště i překrásné památky. Zároveň je to země s obchodním potenciálem, jedna z nejstabilnějších v regionu, s rostoucí ekonomikou, mladou populací a přírodními zdroji. Její dobré obchodní vztahy s EU posvěcené asociační dohodou z roku 2020 z něj dělají partnera pro jeden z trendů nastoupivších jako důsledek covidové pandemie – nearshoring. Prezentace přinese jiný pohled na Maroko jako výrobní destinaci a ukáže logistická řešení pro dodávky do a z Maroka (v návaznosti na další africké či asijské státy) na případové studii systémových logistických přeprav, které realizuje společnost Dachser pro svého zákazníka TE Connectivity.

Jan Petrásek, TE Connectivity
Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Trendy nejen v módě. Jak Digital People měnila a mění logistiku?

Dva módní e-shopy ve více než deseti zemích Evropy, více než milion kousků módy, designu a kosmetiky, 300 světových módních značek. To je omnichannel platforma Digital People, která propojuje značky a designéry se zákazníky a zahrnuje např. značky Zoot či Bibloo. Přednášející ukážou, jak může jedna linka obsluhovat různé společnosti a zboží přehledně rozdělovat do správných tašek. Řeč bude také o intuitivním způsoby, jak zjednodušit reverzní logistiku a snížit administrativní zátěž.

David Štěpánek, ZOOT / Digital People
Pavel Motan, K2 atmitec

Panelová diskuze: Najdeme cestu k zodpovědnější dopravě a supply chainu?

Za čtvrtinu všech emisí oxidu uhličitého v EU může osobní i nákladní doprava. Podaří se v brzké budoucnosti značnou část nákladní dopravy dekarbonizovat? Jaké jsou v Evropě možnosti pro intermodální přepravy, zejména v kombinaci silnice–železnice? Jakou roli v dekarbonizaci sehraje rozmístění evropských logistických center, terminálů a klíčových dopravních hubů? Lze nastavit dodavatelské řetězce firem tak, aby zboží a materiál necestovaly po Evropě či planetě tam a zase zpátky? Jakou roli v zodpovědnější logistice sehraje sdílení zdrojů v rámci logistických systémů a cirkulárních služeb? Kde jsou rezervy ve spolupráci mezi jednotlivými hráči dodavatelského řetězce? Jaké možnosti v dekarbonizaci nabízejí digitalizace a umělá inteligence? Na tyto otázky podají své názory odborníci z oblasti 3PL, spedice, digitalizace a plánování dopravy, obalového poolingu, průmyslového developmentu či uživatelé logistických služeb.

Marie Barthélémy, LPR – La Palette Rouge
John Bölts, a. hartrodt CZ
Daniel Knaisl, Geis
Martin Baláž, Prologis
Řečník bude upřesněn
13:45 – 15:45

KULATÝ STŮL HR

Program kulatého stolu HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskusi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků, rostoucí personální náklady spojené s inflační krizí, nutnost specializace u jistých profesí při současné potřebě zajistit některé činnosti pracovníky s univerzálními dovednostmi, souhra lidí a strojů, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru a perspektivy firem atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Moderátor: Roman Molek, managing partner společnosti Transearch International

Roman Molek, Transearch International
13:45 – 15:45

KULATÝ STŮL ESG

Program kulatého stolu ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG.

Středobodem workshopu bude téma analýzy dvojí významnosti, která je základním krokem pro úspěšný reporting udržitelnosti podle nové směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardů ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Aby měly podniky podle standardů o čem reportovat, musí nejprve v rámci analýzy dvojí významnosti identifikovat své dopady, rizika a příležitosti související s udržitelností a poté podle předepsaných kritérií vyhodnotit jejich významnost. Mimo vlastní činnost se navíc musí zaměřit na vztahy se svými dodavateli, odběrateli a dalšími obchodními partnery.

V rámci diskuze se budeme mj. bavit o následujících aspektech analýzy dvojí významnosti:

 • Jaké zdroje informací pro analýzu používat;
 • Jak si postup v rámci analýzy zaznamenávat;
 • Kam analýza dvojí významnosti sahá (vlastní činnost podniku, dodavatelsko-odběratelské řetězce aj.);
 • Jaké jsou rozdíly v analýze dvojí významnosti jednoho podniku oproti konsolidované skupině;
 • Co má být výstupem analýzy dvojí významnosti a k čemu přesně slouží.

K účasti na workshopu jsou zváni lidé, kteří se v rámci podniků zabývají reportingem udržitelnosti, nebo se na něj teprve chystají. Workshopem a diskuzí vás v roli moderátora provede David Janků, reporting konzultant společnosti Frank Bold Advisory, který se v rámci poradenské činnosti v oblasti reportingu udržitelnosti zabývá zpracováváním analýz dvojí významnosti pro podniky.

Během workshopu uslyšíte tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

 • Kateřina Špániková, head of ESG & support products ve Raiffeisenbanku, vysvětlí, co je a není udržitelné z pohledu banky, jak to banka pozná a jak z toho může firma profitovat.
 • Ondřej Veselovský, ESG leader CZ & SK ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, bude mluvit o dostupnosti ESG dat a nástrojích, kterými je možné sbírat a sdílet klíčová ESG data.

David Janků, Frank Bold Advisory
Ondřej Veselovský, CRIF – Czech Credit Bureau
Kateřina Špániková, Raiffeisenbank
9:00 – 14:00

SEELOG

Robotické distribuční centrum Amazonu v Kojetíně

Nové distribuční centrum Amazonu v Kojetíně bylo od začátku koncipováno jako vícepatrová průmyslová budova. Zatímco celková rozloha haly přesahuje 187 000 m², půdorys zabírá pouze 51 000 m². S každodenními úkoly pomáhají zaměstnancům robotické jednotky, které na třech patrech přepravují mobilní racky se zbožím. Celá budova je pak protkána a jednotlivé technologie propojeny pomocí dopravníků, zdviží a sorterů různých typů.

V centru se připravují, balí a odesílají zákazníkům především drobné položky, jako jsou knihy, elektronika a spotřební zboží. Budova je jednou z ekologicky nejšetrnějších průmyslových staveb v zemi. Na střeše se nachází fotovoltaická elektrárna o výkonu čtyř megawatthodinpeaku, budova není napojena na plynové potrubí a instalována jsou tepelná čerpadla a pro novou výstavbu byla recyklována a využita většina materiálu z bývalého brownfieldu. Development měla na starosti společnost Panattoni, která patří k největším developerům v ČR i na světě.

Exkurzi povede Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon ČR.

Podrobnosti návštěvy:

 • Čas návštěvy je 10.00–12.00.
 • Skupina max. 30 osob.
 • Skupina bude mít odborný doprovod, vše v českém jazyce.
 • Doporučena je sportovní nebo pracovní obuv (boty na vysokém podpatku či s otevřenou patou/špičkou nejsou povoleny).
 • Vesty budou poskytnuté firmou Amazon.
 • Z důvodu výstupní kontroly doporučujeme vzít do budovy minimum techniky (mobil, PC, sluchátka atd.) – veškerá technika musí být případně registrována při vstupu.
 • Vlastní doprava, příjezd nejpozději 10 minut předem.
 • Adresa: Amazon BRQ2, Padlých hrdinů 1511, 752 01 Kojetín.
 • Mapa: https://maps.app.goo.gl/fwjycrM3Y56dBgo78

Michal Šmíd, Amazon

Logistické provozy společnosti SIKO Koupelny a Kuchyně v Čimelicích

Společnost SIKO Koupelny a Kuchyně je rodinnou firmou, která vyrostla z malé prodejny v obci Čimelice do společnosti, která má obrat vyšší než 5 mld. Kč, provozuje v Čechách a na Slovensku 51 prodejen a zboží prodává do celé Evropy. V dnešní době je také majoritním vlastníkem společnosti Livea, která prodává koupelnový sortiment ve Francii, a společnosti SAT, která vlastní několik unikátních patentů a vyrábí široký sortiment koupelnového zboží. Během exkurze budete seznámeni s:

 • historií a rozvojovými plány společnosti SIKO a
 • logistickými výzvami společnosti, které jsou spojené s expanzí společnosti a nutností navyšovat své logistické kapacity.

Součástí návštěvy bude také prohlídka skladu, prodejny a muzea společnosti.

Prohlídku povede Pavel Hampejs, supply chain director společnosti.

Podrobnosti návštěvy:

 • Čas návštěvy je 10.00–12.00.
 • Skupina max. 30 osob.
 • Skupina bude mít odborný doprovod, vše v českém jazyce.
 • Doporučena je pracovní obuv (boty na vysokém podpatku či s otevřenou patou/špičkou nejsou povoleny).
 • Vesty a přilby budou poskytnuté firmou SIKO.
 • Vlastní doprava, příjezd nejpozději 10 minut předem
 • Adresa: Čimelice 330, 398 04 Čimelice
 • Mapa: https://maps.app.goo.gl/BRMu1CHyLzMkj7LH6

Pavel Hampejs, SIKO Koupelny

Chcete slyšet tyto inspirativní prezentace?
Rezervujte si své místo na kongresu ještě dnes!

Registrace