uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Program

Poslechněte si TOP logistické odborníky – jak poskytovatele, tak i uživatele logistických služeb

Kliknutím na záložky zobrazíte různé části programu. Pokud to nefunguje, je to proto, že jste nepovolil(a) všechny soubory cookie. Klikněte prosím na ikonu v levé dolní části obrazovky a povolte všechny soubory cookie.

SEELOG
11. 5. 2022
Společný program
12. 5. 2022
DIGILOG
12. 5. 2022
RETAILOG
12. 5. 2022
HRLOG
12. 5. 2022
SEELOG
13. 5. 2022

Exkurze do SuperHUBu společnosti WE|DO v Ostředku

Počet balíků, které putují mezi e-shopy a spotřebiteli, se v posledních dvou třech letech radikálně zvýšil. To s sebou přináší nutnost robustní logistické infrastruktury, která zajistí rychlé a spolehlivé dodání. Součástí jsou huby, kde se balíky třídí. Jeden takový provoz, ve firemní hantýrce označovaný jako SuperHUB, nedávno otevřela společnost WE|DO. Nachází se v Ostředku na D1, tedy prakticky v ideálním místě pro třídění zásilek z celé republiky. Zahrnuje téměř 50 bran, 110 m botičkového sorteru, 350 m pásových, 200 m válečkových a 600 m gravitačních dopravníků. Automatický sorter značky VanRiet vytřídí až 12 000 kusů za hodinu. Halu postavil developer UDI na základě požadavků WE|DO, celková investice včetně technologie činí půl miliardy korun. Vzhledem k tomu, že provozně jsou nejzajímavější večerní hodiny, uskuteční se návštěva už ve středu před vypuknutím kongresu EASTLOG.

Maximální kapacita: 25 účastníků

8:00 – 9:00

Registrace

Úvodní slovo

Pavel Pravec, HOPI ČR
Pavel Sovička, Panattoni
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
9:00 – 12:00

Společný dopolední program: HOMO LOGISTICUS

Dva pohledy na automatizaci a lidské zdroje

V úvodní části programu vystoupí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. V souladu s hlavním tématem letošního ročníku – Homo logisticus – se blíže seznámíme s názory obou řečníků na současnou i budoucí pozici člověka v logistice a průmyslu.

 • Proč potřebují průmysl a logistika automatizovat a co to přinese z pohledu zaměstnanosti a produktivity práce?
 • Jak připravit sociální a důchodové systémy na to, aby se společnost v budoucnu vyhnula šokům z nedostatku placené práce?
 • Jak automatizace, digitalizace a robotizace ovlivní budoucí koupěschopnost obyvatelstva a sociální status modrých i bílých límečků?
 • Budou za patnáct let některé obory (např. skladování) ještě potřebovat lidské pracovníky?
 • Co se musí dnes učit děti ve školách, aby byly zítra úspěšné na trhu práce i v životě?

Na odpovědi na tyto a další otázky se můžete těšit během unikátního zahajovacího bloku 25. ročníku kongresu EASTLOG.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Josef Středula, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Robotizace logistických nemovitostí a její vliv na zaměstnance

Společnost Amazon, pro kterou Panattoni v Kojetíně buduje moderní robotické centrum ve své první vícepodlažní budově v ČR, má se spoluprací lidí a techniky v logistickém provozu bohaté zkušenosti. Pracoviště zaměstnanců v logistice se za poslední dekádu změnilo k nepoznání. Nejen samotné skladové haly, ale i automatizované technologie uvnitř zásadním způsobem mění způsob práce a požadavky na zaměstnance. V čem se liší logistika a práce logistických pracovníků v tradičním distribučním centru, které má Amazon v Dobrovízi, od toho právě budovaného v Kojetíně? Změní robotizace a automatizace provozů rostoucí nároky na počty zaměstnanců v logistice či na jejich dovednosti?

Michal Šmíd, Amazon
Pavel Sovička, Panattoni
10:30 – 11:00

Dopolední přestávka na kávu

Panelová diskuze: Homo logisticus ‒ Člověk logistický

Proč je v logistice stále nutný tak velký podíl lidské práce? Jaké typy logistických provozů lze plně automatizovat nebo robotizovat? Má smysl jít při robotizaci a digitalizaci cestou postupných kroků, nebo spíše sázet na komplexní řešení? Změnila pandemie způsob, jak člověk vykonává práci v logistice? Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj nebo software? Jaké nové lidské kompetence je třeba rozvíjet pro budoucnost logistiky? Kde hledat nové řidiče a kurýry? Které logistické profese mohou pracovat trvale na dálku? Potrvá ještě dlouho majestát člověka v logistice a skončí vůbec někdy? Názory nejen na tyto otázky zazní exkluzivně ve velké dopolední panelové diskuzi, které se zúčastní přední zástupci poskytovatelů i uživatelů logistických služeb a produktů.

Moderátorka: Jaroslava Rezlerová, ManpowerGroup Česká republika

Jaroslava Rezlerová, ManpowerGroup
Barbora Habětínková, ShipMonk
Michal Harásek, Tymbe
Roman Kmec, Lidl Česká republika
Jiří Kristek, Cushman & Wakefield
Jan Polter, DACHSER Czech Republic
12:00 – 13:30

Oběd a BizLOG

13:30 – 15:30

Odpolední workshopy

Digilog

Jasný dopad pandemie na člověka, v případě firem tedy na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Miniloady, shuttle systémy, AGV, AMR, strojové učení, drony, platooning, autonomní kurýři… Po pandemii bude tlak na tento typ technologických inovací pokračovat na plné obrátky. Budoucnost zkrátka patří digitalizaci a robotizaci ve výrobě i v logistice. Jak rychlý bude tento přerod a zůstane na jeho konci nějaké místo pro člověka?

Záštita workshopu: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Moderátor: David Čapek, redaktor časopisu Systémy Logistiky

Retailog

Maloobchod a segment FMCG prošly náročnou zkouškou. Ukázalo se, že se dokážou vypořádat nejen s výpadky zboží, surovin a obalů, ale že zvládají i výpadky lidí ve výrobě, ve skladech či v prodejnách. Mezitím ještě procházely vlnou zrychlené, a mnohdy i vynucené digitalizace. Máloco mohlo přimět retail k tak rychlému přechodu do e-commerce než právě pandemie, která ze zákazníka, jenž celá léta tlačil vozík kamenným obchodem, učinila „přes noc“ sofistikovaného nakupujícího využívajícího tablet, srovnávače zboží, platební brány a změny v závozových systémech kurýrů. Jaké to přináší novinky pro logistiku?

Záštita workshopu: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Moderátor: Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej

HRlog

Home office, karanténa, ošetřovačka, testování, video porady… Pouze několik termínů, které se během dvou posledních let zabydlely ve slovníku nejen HR manažerů. Pandemie změnila fungování člověka v mnoha oborech a v různých firemních vrstvách. Některé společnosti se přechodu do digitálního prostředí brání, jiným to zcela nedovoluje povaha práce a další čekají, jak to celé vlastně dopadne. Protože člověk obyčejně jen pomalu přijímá nevynucené změny, zdá se, že koronavirus vyvolal transformaci, která by jinak trvala dlouhá léta. Jak připravena je logistika?

15:30 – 16:00

Odpolední přestávka na kávu

16:00 – 18:30

Společný odpolední program: GREENLOG

Net-Zero Logistics: Co to znamená a jak tohoto stavu docílit?

Mnoho společností se snaží, aby z hlediska klimatu dosáhl jejich logistický provoz „čisté nuly“, a to do roku 2050 nebo ještě dříve. Co však přesně znamená „čistá nula“ v kontextu logistiky? O kolik můžeme – realisticky viděno – snížit emise do roku 2050? A (jak) může logistický sektor přispět k „negativním emisím“, tedy k odstranění skleníkových plynů, které se již v atmosféře nacházejí? Prezentace se pokusí zodpovědět vznesené otázky z evropského hlediska.

Alan McKinnon, Kühne Logistics University

Udržitelná logistika: Tři příklady z praxe

Takzvaná ekologická řešení by měla být opravdu udržitelná, nikoliv pouze „zelená“, líbivá či marketingově zajímavá. Do této části kongresu proto zveme profesora Vladimíra Kočího, který je vedoucím Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha a mimo jiné se zabývá LCA, tedy analýzami, jež se snaží odhalit/spočítat skutečné dopady daného řešení na životní prostředí. Nejprve se podíváme na celkový význam logistiky a dopravy ve strategiích udržitelnosti ve společnostech a na to, jak mohou studie LCA pomoci společnostem dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnost. Následně se zaměříme na několik konkrétních logistických či obalových projektů a zhodnotíme, do jaké míry je lze považovat za udržitelné. Na praktické úrovni se tedy pokusíme odhalit, kde leží hranice mezi ekologicky i ekonomicky přínosným projektem a greenwashingem.

Tři příklady zelené logistiky, které budou prezentovány na kongresu EASTLOG:

 1. Test LNG vozidel, na kterém spolupracovaly společnosti Budějovický Budvar a Iveco. Prezentovat budou Vojtěch Lechner (Budějovický Budvar) a Miroslav Hnát (Iveco).
 2. Elektrifikace depa Pharos společnosti DPD SK, což je společná inovace firem Direct Parcel Distribution SK a ChargeUp. Prezentovat budou Milan Jurík (Direct Parcel Distribution SK) a Ondřej Synek (ChargeUp Engineering).
 3. Dopad fotovoltaické střechy skladu Amazonu v Kojetíně na životní prostředí. Prezentovat bude Jiří Zita (Panattoni) jménem developera a klienta Amazon.
Jiří Zita, Panattoni
Milan Jurík, Direct Parcel Distribution SK
Ondřej Synek, ChargeUp Engineering
Vojtěch Lechner, Budějovický Budvar
Vladimír Kočí, VŠCHT Praha
Miroslav Hnát, Iveco

Panelová diskuze: Jdeme po zelené

Jsou nově stavěné sklady opravdu „zelené“? Jak se firmy vypořádávají s požadavky na dopravu ohleduplnější k životnímu prostředí? Kde jsou největší rezervy při hledání úspor energií? Prospěje českému průmysl zelená tranzice, nebo jí bude spíše trpět? Jaké rychlé, efektivní a ekonomicky nenáročné kroky lze udělat pro „zelenější“ firmu? Kdy získají obnovitelné zdroje energií větší podíl v logistice nebo průmyslu? Jakou roli hrají přepravní obaly v zeleném logistickém mixu pro firmy? V hlavní panelové diskuzi odpoledního programu zodpoví tyto a další otázky odborníci, kteří se zaměřují na udržitelnou logistiku.

Kateřina Rázlová, DHL Supply Chain
Michal Vrba, Prologis
Jan Hyťha, HOPI Holding
Gaël Gonzalez, LPR – La Palette Rouge
Pavel Pánek, Budějovický Budvar
Tomáš Martoch, GS1 Czech Republic
18:30 – 23:00

Večerní program

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

RIO EASTLOG: KARNEVAL DORAZÍ DO O2 UNIVERSA

Rio Eastlog? Ano. V dubnu se vrátil na scénu slavný brazilský karneval, který se kvůli pandemii nekonal dlouhé tři roky. Celá Brazílie slaví deset dní v kuse, vy však nemusíte jet až do Ria de Janeira, abyste si užili tradiční brazilskou sambu. K jubilejnímu 25. ročníku kongresu Eastlog přivážíme karneval my k vám.

Po inspirativním programu konference přináší Logistický Business Mixer příležitost pro relax, klábosení s kolegy, klienty či konkurencí. A přitom si letos budete užívat chutě, zvuky a atmosféru karnevalu v Riu.

 • Vychutnejte si brazilské speciality.
 • Vyzkoušejte také Caipirinhu, osvěžující národní koktejl Brazílie.
 • Pokochejte se pohledem na taneční soubor Tradición – pět pestrobarevně oděných tanečníků, kteří předvádějí salsu, sambu a karnevalové zvyky.
 • Tančete za zvuků latino hudební skupiny Carisma.
 • Připomeňte si festivalové chvíle s karnevalovými snímky vás a vašich kolegů díky Smileboxu.

Nenechte si ujít jedinečnou šanci zažít karneval v Riu uprostřed Prahy. Show začíná bezprostředně po skončení programu konference v 18.30.

13:30 – 15:30

DIGILOG

Automatizace a digitalizace logistických procesů

Příspěvek se zaměří na zajímavé projekty automatizace a digitalizace v logistice společnosti Škoda Auto. Přednášející představí specifika logistického procesu v souvislosti s nástupem elektromobility. Budou zmíněny nové nároky na logistiku při zabezpečení skladování a manipulace s díly pro výrobu elektrovozů, včetně dopadů na změnu kvalifikace personálu.

Tomáš Kubica, ŠKODA AUTO

Maximalizace efektivity a výrazné úspory díky autonomním vozíkům

V provozu společnosti Greiner Packaging v Louce u Litvínova, kde jsou vyráběny plastové obaly, zejména kelímky pro potravinářský průmysl, se dlouhodobě zaměřují na automatizaci intralogistiky a procesů. Jedním z posledních projektů je implementace čtyř plně autonomních vozíků značky Agilox od společnosti 4IGV. Vozíky mezi sebou komunikují při nabíjení i při práci. Když se během minuty pro ně sejde například šest zakázek, předávají si vzájemně úkoly. Práci vykoná ten vozík, který se nachází blíže místu potřeby, odpadají tak zbytečné přejezdy. Implementace automatizace od společnosti 4IGV měla výrazný dopad i na snížení mzdových nákladů. Návratnost investice v Greiner Packagingu činí čtyři roky.

Stanislav Čakovský, greiner packaging
Dušan Šutka, 4IGV

Propojení Radioshuttle a automatických retraků ve společnosti Linea Nivnice

Případová studie společnosti Linea Nivnice a Toyota Material Handling CZ popíše plně automatizovaný sklad s technologií Radioshuttle. Jde o tříetapový projekt souvislé automatizace toku zboží u výrobce dětské výživy a ovocných nápojů. Díky kooperaci automatických technologií jako Autopilot a Radioshuttle jsou zajištěny skladové úkony z výroby až po expedici – tj. převzetí výrobků ze čtyř výrobních linek, jejich přeprava do skladu, zaskladnění pomocí shuttle systému, vyskladnění a transport palet k nakládací rampě v expediční zóně.

Podívejte se na videopozvánku:

Jaromír Oliva, Linea Nivnice
Aleš Hušek, Toyota Material Handling CZ

Digitalizace: Výhra v odběratelsko-dodavatelských vztazích

Digitalizované a správně nastavené firemní procesy jsou klíčem ke zpřehlednění a zrychlení pohybu zboží v dodavatelsko-odběratelském řetězci. eD‘ system má v nabídce přes 150 tisíc produktů od více než 500 světových značek a denně ze skladu odbaví na 10 tisíc zásilek. A právě digitalizace interních procesů pomáhá firmě udržet přehled o zboží a dokumentech a dosahovat vysoké produktivity práce. V přednášce se seznámíte s tím, že není nutné vydávat vysoké finanční částky, aby logistika a na ni navázané procesy fungovaly správně a efektivně. Digitalizovat nemusí znamenat nákup drahého robota, jde spíše o změnu uvažování manažerů a vlastníků firem a postupnou transformaci jednotlivých procesů. Začít se dá od těch nejmenších a nejjednodušších, a to bez ohledu na velikost firmy.

Michal Pavlorek, eD‘ system
Lubomír Veselý, GRiT

Digitalizace logistických procesů ve společnosti Dexis Slovakia

Tento příběh firmy Dexis Slovakia by se dal s nadsázkou popsat jako cesta od prvobytně pospolné logistiky v roce 2005 k moderní logistice 21. století. Změnilo se mnohé: Od kontaktního centra přes e-shop se přešlo až k řízeným skladům a logistice obchodního případu. Praxe pouhého tisku štítků byla zdokonalena až po odesílání údajů z mobilních terminálů přímo dopravcům. Firma zaměřená na řešení vlastních potřeb se najednou začala zabývat i pronájmem skladových kapacit a poskytováním služeb dalším společnostem. Košilky přijatých faktur se „převlékly“ do elektronické podoby, zpracování a schvalování. Ruční řízení nahradily bezpapírově vedené procesy a s tím také dvojnásobný růst obratu.

Marcel Mitošinka, Dexis Slovakia
Pavel Motan, K2 atmitec

Automatizované řešení v komplikovaném provozu

Případová studie společností KIEKERT a STILL ČR je důkazem, že automatizace se dá aplikovat na každý provoz a je právem budoucností v logistice. Automatizované řešení tahačů pro KIEKERT, jednoho z největších výrobců zamykacích systému do automobilů, přineslo hned několik výzev – potřebu hybridního provozu, zvládání velmi úzkých uliček a ostrých zatáček, třísměnný provoz. Jaké řešení nakonec STILL ČR navrhl a jak je s ním KIEKERT spokojený? To se dozvíte v exkluzivní případové studii na kongresu EASTLOG.

Petr Kuchyňa, Kiekert-CS
Filip Šustek, STILL ČR
13:30 – 15:30

RETAILOG

Cesta Plzeňského Prazdroje k automatizaci v logistice

Plzeňský Prazdroj nedávno realizoval několik zajímavých projektů automatizace v dodavatelském řetězci. Před pár lety společnost implementovala řešení Control Tower a mobile Direct Store Delivery (mDSD), díky nimž dokáže v reálném čase sledovat stav dodávek a zároveň zrychlit a zjednodušit práci řidičů. V exkluzivní prezentaci na kongresu EASTLOG se zaměříme na další transformační projekty, mezi které patří automatizované mixování zboží na paletách, implementace AGV v Radegastu nebo plánované zprovoznění plně automatického skladu v plzeňském areálu, k němuž by mělo dojít na konci tohoto roku.

David Udal, Plzeňský Prazdroj
Tomáš Sedláček, Plzeňský Prazdroj

Jak logistika pomáhá proti plýtvání potravin

Plýtvání potravin představuje jeden z velkých problémů českého maloobchodu i celé společnosti. Boj proti němu v rámci strategie udržitelnosti patří k dlouhodobým prioritám i řetězce Penny. Jednou z nejvýraznějších aktivit je spolupráce s Českou federací potravinových bank (ČFPB), s níž Penny zahájilo spolupráci v roce 2017. Kromě pravidelných příspěvků potravin a drogistického zboží společnost podporuje logistiku potravinových bank. Na jaře letošního roku tak bylo otevřeno nové logistické centrum ČFPB v Dubči u Prahy. Jak funguje logistika potravinových bank a jak může přispět k redukci objemu vyhazovaných potravin?

Jaroslav Koláček, Penny Market

Zdravotnický materiál v těsné blízkosti odběratelů

MAPO medical se zabývá prodejem a distribucí spotřebního materiálu pro zdravotnictví, lázeňství a ošetřovatelství. Potřebuje kvalitní skladovací zázemí, ale také velmi dobrou dostupnost na páteřní komunikace. Pro logistiku poslední míle si proto firma zajistila skladové prostory v logistickém areálu CTPark Prague East. „Cílem bylo zefektivnit kontinuální zásobování našich klientů. Strategická poloha logistického centra u dálnice D1 byla pro náš výběr klíčová,“ říká Martin Polach, jednatel společnosti MAPO medical, která z Nupak distribuuje zdravotnický materiál. Jde o druhé logistické distribuční centrum, které developer CTP pro MAPO medical pronajímá a které společně dotvořili pro distribuci zdravotnického materiálu či léčivých přípravků. Strategická poloha, moderní prosklená fasáda, na míru vybudovaný vestavek včetně kancelářských prostor a budoucího showroomu, nejvyšší rating v rámci certifikace BREEAM. To jsou hlavní benefity budovy, o které bude hovořit také business developer CTP Michal Bujárek.

Pavel Brauner, MAPO Group
Josef Krajčí, MAPO Medical
Michal Bujárek, CTP

Panelová diskuze: Proklatě dynamická e-commerce

Kde získat nové kurýry a „nekrást“? Pomáhají výdejní boxy zásadně řešit výzvy spojené s logistikou poslední míle? Jaké jsou udržitelnější dopravní formy pro B2C doručování? Jaké výzvy vyvolávají fenomény jako same-hour delivery? Nakolik do logistiky e-shopů vstoupil strojový fullfilment? Jaké jsou překážky pro větší automatizaci a robotizaci logistických procesů v e-commerce? Jak může automatizace pomoci s logistikou zboží citlivého na čerstvost nebo zbytkovou exspiraci? Nejen tyto dotazy zodpovíme s odborníky na e-commerce v panelové diskuzi workshopu RETAILOG.

Tomáš Anděl, Alza.cz
Daniel Mareš, WE|DO
Jan Palek, GLP
Aleš Malucha, Rohlik.cz
Pavel Včela, GLS CZ
Jakub Holec, 108 Agency
13:30 – 15:30

HRLOG

Kulatý stůl pro HR manažery a manažerky z logistiky

Situace v oblasti lidských zdrojů je přinejmenším turbulentní. Logistický trh trpěl nedostatkem pracovníků na mnoha úrovních, a nyní vše dále komplikuje válka na Ukrajině. Mnoho práceschopných mužů je povoláno bránit svou zemi a do Česka přicházejí převážně matky s dětmi, jejichž pracovní začlenění je pochopitelně limitováno nutností plnit i roli rodiče. Zdá se, že jediné, co brzdí silnému rozvoji logistického trhu, je právě nedostatek pracovních sil.

Společnosti, které přikročí k automatizaci a robotizaci, zároveň čelí několika výzvám: Zmiňme aspekty jako finance, návratnost, nižší flexibilita, aktuální možnosti dodavatelů technologií či nutnost najít rovnováhu mezi stroji a lidskými pracovníky. Protože situace je takto složitá, rozhodli jsme se do programu vrátit jeden z dlouhodobě oblíbených workshopů – HRLOG. Nikoliv ale jako workshop prezentujících a posluchačů, ale jako kulatý stůl, ke kterému jsou přizváni všichni zájemci. Počítá se každý názor, inspirativní je každá případová studie.

Moderátor: Roman Molek, Transearch International

9:00 – 12:00

SEELOG

Exkurze do distribučního centra společnosti HP Tronic v Jirnech

Skupina HP Tronic zaměstnává 3000 lidí a vloni vykázala obrat přesahující 24 miliardy korun. Na tomto hospodářském výsledku se podílel především internetový obchod Datart, který má část své logistiky v Prologis Parku Prague-Jirny. Distribuční centrum s plochou 30 000 metrů čtverečních, odkud lze expedovat až tři miliony kusů zboží za měsíc, by se neobešlo bez automatizace. V současnosti sklad využívá několik technologií: například OSR shuttle (Knapp) pro vysokohustotní skladování drobného zboží, propojený s pick-it-easy stanicemi doplněnými pick-by-light technologií pro jeho efektivní vychystávání, čtyřpatrovou galerii pick-to-belt, 3,5 km dopravníků, VNA vozíky, spádové regály či automatické páskovačky. Posledním technickým přírůstkem je automatická balicí linka Opera s více dopravníkovými vstupy. Kapacita stroje činí 900 balíků za hodinu a z lepenkového přířezu zabalí jakékoliv zboží do finální krabice o rozměrech od 200 × 150 × 50 mm až po 600 × 500 × 440 mm. Součástí skladu jsou také mezaniny, výtah či stacionární paletové regály. Účastníky kongresu provede vedoucí logistického centra Michal Prádl, který říká, že se firma snaží automatizovat všechny procesy, u kterých je to možné.

Maximální kapacita: 20 účastníků

Michal Prádl, HP TRONIC Zlín

Prohlídka logistiky a výroby společnosti Kiekert-CS v Přelouči

Kiekert je výrobce zámků do aut s třetinovým podílem na globálním trhu. V české Přelouči, kde pracuje téměř polovina z 5 300 zaměstnanců koncernu, se jich vyrobí 200 000 denně. Kiekert-CS soustavně inovuje v oblasti výroby i logistiky. Může za to nejen skutečnost, že se firmě nedostává potřebný počet kvalifikovaných lidí či rostoucí mzdové nároky, ale i fakt, že v jasně definovaném prostoru na břehu Labe bez možnosti územní expanze potřebuje přijímat materiál, vyrábět i skladovat. Ve výrobě roste počet pracovišť, ve kterých manipulaci s díly nebo montáž zámků zajišťují roboty, kterých jsou už stovky. V Přelouči mají také vlastní výzkum a vývoj včetně např. akustické komory, kde se lze přesvědčit, že bouchnutí dveřmi vozu se děje v různých „tóninách“.

Neméně zajímavá je logistika. Srdcem skladu je už jednou rozšířený vysokokapacitní miniload, ve kterém se skladují a vychystávají součástky pro výrobu. Prostorově omezená zóna skladu pro výškové regály je vyplněna mobilními regály, které zvyšují hustotu skladování. Zásobování mezi skladem a výrobou je nově řešeno pomocí dvou automatizovaných tažných souprav. Nedávnou inovací je také nasazení autonomních vozíků značky Agilox, které zajišťují přepravu hotové produkce a obalů v rámci poměrně sevřeného layoutu v jedné z výrobních hal. Neposlední technickou zajímavostí je výtahové řešení pro zásobování výroby či plnička CNG pro osobní vozy i manipulační techniku.

Inspirativní logistikou i výrobou Kiekertu účastníky kongresu EASTLOG provedou generální ředitel společnosti Kiekert-CS, Petr Kuchyňa, a manažer skladu, Michal Oravec.

Maximální kapacita: 40 účastníků

Michal Oravec, Kiekert-CS
Petr Kuchyňa, Kiekert-CS

Exkurze do distribučního centra Tesco v Postřižíně

Již čtvrtstoletí jsou srdcem podnikání společnosti Tesco v České republice potraviny a další potřebné produkty, které řetězec denně přináší zákazníkům. Tesco provozuje 185 obchodů různých formátů a stejně tak i službu Online nákupy s dostupností pro 10 milionů lidí. Podnikání firmy vyžaduje spolehlivé, rychlé a efektivní logisticko-distribuční procesy. Ty dokáže Tesco zajistit díky distribučnímu centru v Postřižíně, kde se nacházejí sklady ve více teplotních režimech (suchý, chlazený od +2 °C do +25 °C).

Postřižínské centrum je v provozu od roku 2006, zaměstnává stovky pracovníků a má aktuální kapacitu 25 000 paletových míst. Celková plocha činí více než 110 000 m2 se skladovou plochou 39 000 m2 pro trvanlivé a 25 000 m2 pro čerstvé potraviny. Distribuční centrum skladuje potraviny i nepotravinové zboží a na denní bázi zásobuje prodejny v celé České republice.

Při návštěvě účastníků kongresu EASTLOG budou provázet ti nejpovolanější: manažer DC Ladislav Hudec a manažer distribuce pro Českou republiku a Slovensko Marcel Škoda.

Maximální kapacita: 50 účastníků

Ladislav Hudec, Tesco Stores CR
Marcel Škoda, Tesco Stores

Chcete slyšet tyto inspirativní prezentace?
Rezervujte si své místo na kongresu ještě dnes!

Registrace