uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Program

Na programu pracujeme. Sledujte stránky pravidelně, ať vám neunikne žádná aktualizace.
Společný program
23. 9. 2021
AUTOLOG
23. 9. 2021
RETAILOG
23. 9. 2021
DIGILOG
23. 9. 2021
Společný program
24. 9. 2021
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:15

Společný dopolední program

Úvodní slovo

Martin Piškanin, HOPI Holding
Pavel Sovička, Panattoni
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

Dva pohledy na udržitelnost – průmysl a ekologie

V tématu udržitelnosti se sváří dva základní pohledy. Jako lidstvo musíme jednoznačně více chránit životní prostředí pro sebe, naše potomky, ale i pro ostatní živočišné a rostlinné druhy. Na druhé straně stojí průmyslové, energetické, ekonomické či logistické požadavky, na jejichž základě jsou využívány přírodní zdroje. Podaří se vyvážit tyto zájmy a jsou vlastně všechny tyto zájmy v protikladu? Své pohledy nám v několika strukturovaných blocích nabídnou dvě výrazné osobnosti – Petr Jonák zastupující český průmysl v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Vojtěch Kotecký, přírodovědec, ochránce životního prostředí a bývalý programový ředitel Hnutí Duha.

Petr Jonák, Svaz průmyslu a dopravy
Vojtěch Kotecký, ekolog

Hledání cesty k udržitelnější logistice pomocí studií LCA

Zejména nákladní doprava, ale také skladování nebo balení mají zásadní negativní dopady na životní prostředí. V příspěvku se podíváme na to, jak mohou být logistika a dodavatelské řetězce udržitelnější z hlediska životního prostředí. Zazní také, jaké konkrétní kroky lze realizovat v dopravě nebo ve skladech. Doporučení vycházejí z hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (LCA). Tyto studie dokážou v úplnosti popsat energetické či materiálové vstupy v rámci celého řetězce a přinést zásadní zjištění pro snižování energetické či materiálové náročnosti nebo pro hledání neefektivit.

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT Praha
10:30 – 11:00

Dopolední přestávka na kávu

Dopolední panelová diskuze: Tisíc a jedna podoba udržitelnosti

Udržitelnost je většinově vnímána v kontextu péče o životní prostředí. A jedná se bezesporu o klíčový pohled, protože zejména doprava a dodavatelské řetězce budou v následujících letech a desetiletích vystaveny výraznému transformačnímu tlaku. Budoucnost mají chytrá řešení, která vedou ke snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy. Udržitelnost má však více podob. Například ekonomickou. Pandemie totiž zdecimovala mnoho oblastí podnikání a některé firmy odešly z trhu nebo byly pohlceny. Dále je třeba hledat nové obchodní modely, které budou udržitelné v éře postupující digitalizace. V praxi již funguje umělá inteligence, která mění přístup k řízení výroby, obchodu i dodavatelského řetězce. AI, robotizace a automatizace zásadně promění trh práce, který bude proto hledat svou novou realitu. A s tím bude třeba řešit sociální udržitelnost či udržitelnost lidských a pracovních vztahů. Udržitelnost příštích let má zkrátka mnoho podob a výzev a alespoň některé z nich budeme chtít postihnout v panelové diskuzi na kongresu EASTLOG 2021.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Kateřina Hájková, GEFCO
Roman Bartišek, Albert Česká republika
Jan Turek, Coca-Cola HBC
Marianne Richeux, Brambles/CHEP
Pavel Sovička, Panattoni
12:15 – 13:45

Oběd a BizLOG

13:45 – 16:00

Odpolední workshopy

Digilog

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat na plné obrátky. Výzvy spojené s automatizací, digitalizací, robotizací a využitím IT v logistice budou hlavním tématem diskuze na workshopu DIGILOG.

Záštita workshopu: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Retailog

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po místních a udržitelných produktech, výzvy v oblasti obalů a dopravy – o těchto a dalších podnětech se bude diskutovat na workshopu RETAILOG.

Záštita workshopu: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Autolog

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

Záštita workshopu: Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

16:00 – 16:30

Odpolední přestávka na kávu

16:30 – 18:00

Společný odpolední program

Nové karty, nová hra

Hospodářství nejen v České republice se rozpoltilo. Vlivem pandemie prošla některá odvětví nebývalým rozvojem, jiná však ze stejného důvodu čelila existenčním potížím. Pro snadnou ilustraci protipólů stačí zmínit e-commerce a obor HoReCa. Každá krize přináší příležitost pro opětovné rozdání karet. S jakými „kartami“ v současnosti hrají český průmysl, segment služeb nebo samotná vláda? Bude se česká i evropská ekonomika dlouho stavět na nohy? Jaký je nový ekonomický status quo? Dokáže Česko splatit „pandemické“ dluhy a smysluplně využít podporu Evropské unie? Poslechněte si odpovědi na tyto a další otázky od jednoho z předních ekonomů jak v České republice, tak i v Evropě jako celku, Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, výhradně na kongresu EASTLOG.

Miroslav Singer, Generali CEE Holding

Odpolední panelová diskuze: Hledání dalšího ekonomického normálu

Velmi dlouho byla logistika oblastí, kde se úzkostlivě sledovaly náklady. Pak přišla pandemie… Ceny kontejnerů vystřelily pětkrát. Pro vzdálenější destinace dramaticky zdražila lodní, letecká i železniční doprava. Z trhu „zmizely“ volné sklady a nájmy šly výrazně nahoru. Podpora státu pro neperspektivní firmy držela na místě lidi, kteří chyběli jinde, a tak podniky přidávaly na mzdách i v čase ekonomického poklesu. Společnosti překotně, a někdy draze investovaly do robotizace a digitalizace, protože jinak by ekonomicky neobstály. Vlivem růstu cen vstupů se podstatně prodražila průmyslová výroba. A nyní se ptáme, co z toho zůstane novým ekonomickým normálem.

Moderátor v jednání

Simona Kijonková, Packeta Group
Jiří Kristek, Cushman & Wakefield
Jaroslav Žlábek, Toyota Material Handling CZ
Miroslav Singer, Generali CEE Holding
18:00 – 19:00

Galavečer logistických inovací

19:00 – 23:00

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

AUTOLOG

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

Moderuje Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky.

Aktuální situace a dlouhodobé trendy v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl prochází historickou strukturální transformací, zároveň se musí vyrovnávat s přímými i skrytými dopady pandemie koronaviru. Sdružení automobilového průmyslu, partner kongresu EASTLOG, přinese v rámci úvodní prezentace sekce AUTOLOG informace o aktuální situaci i dlouhodobých trendech, které mění jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví v ČR.

Tomáš Jungwirth, Sdružení automobilového průmyslu

Dopad elektromobility na dodavatelské řetězce

Příspěvek bude rámcově seznamovat s tím, jaká jsou specifika dílů, obsažených v moderních elektrických platformách automobilů a jak se mění logistické procesy pro jejich zajišťování. Bude zmíněn přesun funkcionality hardwarově specifických modulů do oblastí SW-aplikací a cloudů. Bude prezentováno, jak společnost Škoda Auto spolupracuje se svými dodavateli při dodání elektronických řídících jednotek a sledování změn jejich SW-stavů. Zároveň bude uvedeno, jak v předsériové logistice společnosti Škoda Auto se kvalifikují a auditují dodavatele komponentů a elektronických JIS modulů.

Iliyan Ivanov, Škoda Auto

Panelová diskuze: Automotive na mnoha křižovatkách najednou

Automobilový průmysl je jedním z největších segmentů české ekonomiky z hlediska příspěvku k hrubému domácímu produktu, exportu nebo zaměstnanosti. Když tedy na něj „číhají“ zcela zásadní výzvy, je třeba zpozornět. Zvládne automobilový průmysl absorbovat všechny nové trendy spojené s elektromobilitou, ekologickou dopravou a energetickou úsporností? Jak se na výkonech automobilek projeví sílící trend sdílení vozů? Dokážou dodavatelé a logistické firmy projít úspěšně digitální tranzicí? Jak se český autoprůmysl vyrovná s dopady pandemie? Kdy se opětovně ustálí dodavatelské řetězce? Je nedostatek komponent nebo vysoká cena surovin a dopravy novým normálem?

RETAILOG

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po místních a udržitelných produktech, výzvy v oblasti obalů a dopravy – o těchto a dalších podnětech se bude diskutovat na workshopu RETAILOG.

Moderuje Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej

Covidová revoluce: štěstí přálo připraveným a rychlým

Jak změnil rok a půl pandemie český retail, kdo se posunul na novou úroveň a kdo – a hlavně proč – si nechal ujet vlak? Podíváme se na úpravy nákupního chování, změny očekávání zákazníků a hlavní bariéry rychlého restartu. Řekneme si, jestli jde o trvalé změny, nebo se vrátíme k původnímu způsobu života.

Tomáš Prouza, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Velká změna: Čtyři sklady ze dvou zemí do jednoho DC

Komplexní doba vyžaduje jednoduchá řešení, která přinášejí příležitosti. Případová studie společnosti HOPI a Nestlé se proto zaměří na projekt, který zásadním způsobem zjednodušil dopravu, skladování a následnou distribuci. Původně čtyři sklady Nestlé, které sídlily ve dvou zemích – v Česku a na Slovensku – byly sestěhovány na jedno místo. Pro obě zúčastněné strany šlo o velmi náročný projekt, v případě Nestlé bylo vše umocněné skutečností, že takto zásadní změnu realizovalo po 20 letech. Prostějovské centrum společnosti HOPI bylo značně rozšířeno a modernizováno, a proto klient dostává nejen službu skladování palet do výškových regálů, vychystávání a expedice, ale také plný servis balení a úpravy zboží. Dozvíme se, jak se komplexní projekt skladování, dopravy a VAS připravoval, uváděl v život a jaké výhody přinesl pro předního výrobce FMCG.

Katarína Dobišová, Nestlé
David Piškanin, HOPI Holding

Bezemisní paletová distribuce v Praze

Mezinárodní logistický provider DACHSER se řadí mezi inovátory na poli logistiky a svoje trvale udržitelné podnikání modifikuje v souladu s nejmodernějšími trendy. V posledních letech se setkáváme s enormním nárůstem dopravy v centrech velkých měst v kombinaci s tlakem na ochranu životního prostředí, což vede místní municipality k zavádění restrikcí pro vjezd vozidel na konvenční pohon. Proto i společnost DACHSER musí na tyto požadavky reagovat.

City logistika v podání společnosti DACHSER dokáže být bezemisní. Ukazují to zkušenosti z pilotního projektu distribuce zásilek pomocí nákladního elektrokola v centru Prahy. Díky novému modelu elektrokola zahájil jako první logistický provider v České republice i distribuci paletizovaného zboží. Jaké jsou ekologické a ekonomické aspekty? Jaké je vnímání ekologie a city distribuce z pohledu zákazníka, společnosti Bosch Termotechnika, lídra v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody? To se dozvíte v exkluzivní případové studii na kongresu EASTLOG.

Jan Krupka, Bosch Termotechnika
Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Udržitelná městská logistika vyžaduje nová řešení

Města se dnes neobejdou bez hladkého fungování nákladní dopravy. Toto odvětví se rychle přizpůsobuje novým trendům jako e-commerce a služby na vyžádání. Ty však mohou způsobit další problémy, pokud se nezaměříme na jejich udržitelnost – zvyšuje se počet vozidel a ujetých kilometrů a také se vytvářejí neudržitelné pracovní podmínky pro doručovací společnosti.

Zavádění udržitelnosti v městské logistice vyžaduje spolupráci mezi širokou škálou partnerů a také nové obchodní modely a technologie. Efektivní řešení předpokládá celou plejádu inovací v oblasti vozidel, přístupů v zadávání veřejných zakázek a nákupu, řešení konsolidace, služeb hubů, modelů výroby (např. v blízkosti spotřeby), softwaru pro optimalizaci přepravy či postupů pro řízení nakládky/vykládky. Vhodně zavedené inovace a způsoby práce mohou podpořit dekarbonizaci dopravního systému a vytvořit přívětivější městské prostory takovým způsobem, aby nákladní doprava stále plnila svou integrální funkci dodávání zboží.

Anna Clark, EIT Urban Mobility
Marián Nič, EIT Urban Mobility

Panelová diskuze: Město jako logistická výzva

Ve městech žije stále více lidí, kteří zde také více nakupují. To jsou dva hlavní faktory, které v posledních letech stojí za masivním rozvojem městské logistiky. Nejsou však jediné. Jak se potřebám city logistiky podřizují plány developerů, kteří připravují prostory pro skladování a distribuci? Jakými způsoby lze přepravovat potřebné zboží ve stále hustější dopravě? Je možné dále optimalizovat závozy do center měst, aby byly splněny všechny nároky související s legislativou i ochranou životního prostředí a obyvatel? Přijdou nová distribuční schémata a inovace pro zásobování měst?

Jakub Kodr, CTP
Pavel Včela, GLS CZ

DIGILOG

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat na plné obrátky. Výzvy spojené s automatizací, digitalizací, robotizací a využitím IT v logistice budou hlavním tématem diskuze na workshopu DIGILOG.

Moderátor:

Průmysl 4.0 v České republice

Implementace konceptu Průmysl 4.0 prochází v České republice, stejně jako v ostatních průmyslově vyspělých státech, různými fázemi. Bohužel některé ze základních atributů Průmyslu 4.0 byly v minulých letech díky různým mediálním zkratkám a zjednodušením velmi opomíjeny a pojem Průmysl 4.0 byl často degradován na robotizaci a digitalizaci čehokoliv. Naštěstí je v poslední době fenomén Průmysl 4.0 dáván do přímé souvislosti s procesem digitální transformací firem a znovu si ve firmách, které již svoji digitální transformaci započaly, šíři konceptu Průmysl 4.0 uvědomují. Příspěvek poukazuje na stále více se rozevírající nůžky mezi firmami, které posilují svoji digitální zralost a firmami, které svoji digitální transformaci odkládají.

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Inteligentní cold-chain logistika a provozní automatizace

Největší výzvy při řízení dodavatelského řetězce s čerstvým ovocem a zeleninou jsou rychlost a kvalita. Proto řízení tzv. cold-chain logistiky představuje v současnosti nejsofistikovanější a nejnáročnější formu řízení dodavatelského řetězce. Důraz je zde kladen zejména na zachování integrity přepravovaných tovarů, jakož i na zvýšené standardy při manipulaci, skladování a vychystávání tovaru.

To si uvědomuje i společnost Hortim a proto se rozhodla pozdvihnout úroveň řízení logistiky pro svou novou chlazenou logistickou platformu. Společnost stavila na digitální transformaci a inteligentní automatizaci řízení, díky které se jí povedlo zabezpečit rychlé, efektivní a bezodpadové zásobování. Navíc, společnost dosahuje vysoký provozní výkon s nízkou spotřebou podnikových zdrojů. Zákaznické objednávky pro prodejnou síť s více než 1200 prodejnami expeduje do několika desítek minut od přijetí objednávky, přičemž potraviny se k zákazníkům mohou dostat již do 24 hodin od sběru u tuzemských pěstovatelů.

Inovativní projekt agilního zásobovaní představí společnost Hortim spolu s dodavatelem inteligentního řešení automatizace logistiky, společností Anasoft. Kromě vytvoření komplexního digitálního ekosystému této nové logistické platformy, se Anasoft postaral také o automatizaci kognitivních činností při řízení zásobování a vychystávaní objednávek.

Peter Bílik, ANASOFT

Panelová diskuze: Nezastavitelný vzestup automatizace, digitalizace a robotiky

I když v mnoha výrobních, obchodních i logistických firmách stále úřaduje tužka a papír, trend moderní ekonomiky je jednoznačný: automatizace, digitalizace, robotizace. A není třeba hned používat výraz Průmysl 4.0, který mnohé irituje. Výzva, které čelíme, není ani tak revoluční jako spíše evoluční. Možná nás pouze překvapuje naléhavost, se kterou se hlásí o slovo a s jakou vyžaduje od managementů firem rychlé řešení. Jsou firmy připraveny na čtvrtou průmyslovou (r)evoluci? Jak lze postupovat při digitalizaci podniku? Jaké jsou největší překážky pro automatizaci a robotizaci v logistice? Jak rychlí jsou dodavatelé automatizace a dokážou řešit akutní nedostatky pracovníků? Jaká rizika vyplývají z digitalizace a robotizace firem?

Pavel Osička, Linde Material Handling
Laurent Jechoux, Contera
Branislav Puliš, Photoneo
9:00 – 15:00

SEELOG

SEELOG

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.