uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Program

Poslechněte si TOP logistické odborníky – jak poskytovatele, tak i uživatele logistických služeb
Společný program
23. 9. 2021
AUTOLOG
23. 9. 2021
RETAILOG
23. 9. 2021
DIGILOG
23. 9. 2021
Společný program
24. 9. 2021
8:00 – 9:00

Registrace

Úvodní slovo

Jiří Mlích, HOPI Holding
Pavel Sovička, Panattoni
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
9:00 – 12:15

Společný dopolední program

Dva pohledy na udržitelnost – průmysl a ekologie

V tématu udržitelnosti se sváří dva základní pohledy. Jako lidstvo musíme jednoznačně více chránit životní prostředí pro sebe, naše potomky, ale i pro ostatní živočišné a rostlinné druhy. Na druhé straně stojí průmyslové, energetické, ekonomické či logistické požadavky, na jejichž základě jsou využívány přírodní zdroje. Podaří se vyvážit tyto zájmy a jsou vlastně všechny tyto zájmy v protikladu? Své pohledy nám v několika strukturovaných blocích nabídnou dvě výrazné osobnosti – Petr Jonák zastupující český průmysl v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Vojtěch Kotecký, přírodovědec, ochránce životního prostředí a bývalý programový ředitel Hnutí Duha.

Petr Jonák, Svaz průmyslu a dopravy
Vojtěch Kotecký, ekolog

Hledání cesty k udržitelnější logistice pomocí studií LCA

Zejména nákladní doprava, ale také skladování nebo balení mají zásadní negativní dopady na životní prostředí. V příspěvku se podíváme na to, jak mohou být logistika a dodavatelské řetězce udržitelnější z hlediska životního prostředí. Zazní také, jaké konkrétní kroky lze realizovat v dopravě nebo ve skladech. Doporučení vycházejí z hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (LCA). Tyto studie dokážou v úplnosti popsat energetické či materiálové vstupy v rámci celého řetězce a přinést zásadní zjištění pro snižování energetické či materiálové náročnosti nebo pro hledání neefektivit.

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT Praha
10:30 – 11:00

Dopolední přestávka na kávu

Udržitelná firma vyžaduje především udržitelné skladování

Udržitelnost, tlak na snižování uhlíkové stopy a celkový proaktivní přístup k řešení klimatické změny se promítají do komplexního působení firem ve všech oblastech, logistické řetězce nevyjímaje. Svůj přístup k této problematice představí na konkrétním projektu zástupci společnosti Coca-Cola HBC a developera Panattoni.

Jan Turek, Coca-Cola HBC
Pavel Sovička, Panattoni

Dopolední panelová diskuze: Tisíc a jedna podoba udržitelnosti

Udržitelnost je většinově vnímána v kontextu péče o životní prostředí. A jedná se bezesporu o klíčový pohled, protože zejména doprava a dodavatelské řetězce budou v následujících letech a desetiletích vystaveny výraznému transformačnímu tlaku. Pro budoucnost mají chytrá řešení, která vedou ke snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy. Udržitelnost má však více podob. Například ekonomickou. Pandemie totiž zdecimovala mnoho oblastí podnikání a některé firmy odešly z trhu nebo byly pohlceny. Dále je třeba hledat nové obchodní modely, které budou udržitelné v éře postupující digitalizace. V praxi již funguje umělá inteligence, která mění přístup k řízení výroby, obchodu i dodavatelského řetězce. AI, robotizace a automatizace zásadně promění trh práce, který bude proto hledat svou novou realitu. A s tím bude třeba řešit sociální udržitelnost či udržitelnost lidských a pracovních vztahů. Udržitelnost příštích let má zkrátka mnoho podob a výzev a alespoň některé z nich budeme chtít postihnout v panelové diskuzi na kongresu EASTLOG 2021.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Partner panelové diskuze:

Vojtěch Vosecký, Circle Economy
Kateřina Hájková, GEFCO
Roman Bartišek, Albert Česká republika
Jan Turek, Coca-Cola HBC
Marianne Richeux, Brambles/CHEP
Pavel Sovička, Panattoni
12:15 – 13:45

Oběd a BizLOG

13:45 – 15:40

Odpolední workshopy

Digilog

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat na plné obrátky. Výzvy spojené s automatizací, digitalizací, robotizací a využitím IT v logistice budou hlavním tématem diskuze na workshopu DIGILOG.

Záštita workshopu: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Moderátor: David Čapek, redaktor časopisu Systémy Logistiky

Retailog

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po místních a udržitelných produktech, výzvy v oblasti obalů a dopravy – o těchto a dalších podnětech se bude diskutovat na workshopu RETAILOG.

Záštita workshopu: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Moderátor: Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej

Autolog

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

Záštita workshopu: Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

15:40 – 16:10

Odpolední přestávka na kávu

16:10 – 18:00

Společný odpolední program

Velká změna: Čtyři sklady ze dvou zemí do jednoho DC

Komplexní doba vyžaduje jednoduchá řešení, která přinášejí příležitosti. Případová studie společností Nestlé a HOPI se proto zaměří na projekt, který zásadním způsobem zjednodušil dopravu, skladování a následnou distribuci. Původně čtyři sklady Nestlé, které sídlily ve dvou zemích – v Česku a na Slovensku – byly sestěhovány na jedno místo. Pro obě zúčastněné strany šlo o velmi náročný projekt, v případě Nestlé bylo vše umocněné skutečností, že takto zásadní změnu realizovalo po 20 letech. Prostějovské centrum společnosti HOPI bylo značně rozšířeno a modernizováno, a proto klient dostává nejen službu skladování palet do výškových regálů, vychystávání a expedice, ale také plný servis balení a úpravy zboží. Dozvíme se, jak se komplexní projekt skladování, dopravy a VAS připravoval, uváděl v život a jaké výhody přinesl pro předního výrobce FMCG.

Katarína Dobišová, Nestlé
David Piškanin, HOPI Holding

Nové karty, nová hra

Hospodářství nejen v České republice se rozpoltilo. Vlivem pandemie prošla některá odvětví nebývalým rozvojem, jiná však ze stejného důvodu čelila existenčním potížím. Pro snadnou ilustraci protipólů stačí zmínit e-commerce a obor HoReCa. Každá krize přináší příležitost pro opětovné rozdání karet. S jakými „kartami“ v současnosti hrají český průmysl, segment služeb nebo samotná vláda? Bude se česká i evropská ekonomika dlouho stavět na nohy? Jaký je nový ekonomický status quo? Dokáže Česko splatit „pandemické“ dluhy a smysluplně využít podporu Evropské unie? Poslechněte si odpovědi na tyto a další otázky od jednoho z předních ekonomů jak v České republice, tak i v Evropě jako celku, Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, výhradně na kongresu EASTLOG.

Miroslav Singer, Generali CEE Holding

Odpolední panelová diskuze: Hledání dalšího ekonomického normálu

Velmi dlouho byla logistika oblastí, kde se úzkostlivě sledovaly náklady. Pak přišla pandemie… Ceny kontejnerů vystřelily pětkrát. Pro vzdálenější destinace dramaticky zdražila lodní, letecká i železniční doprava. Z trhu „zmizely“ volné sklady a nájmy šly výrazně nahoru. Podpora státu pro neperspektivní firmy držela na místě lidi, kteří chyběli jinde, a tak podniky přidávaly na mzdách i v čase ekonomického poklesu. Společnosti překotně, a někdy draze investovaly do robotizace a digitalizace, protože jinak by ekonomicky neobstály. Vlivem růstu cen vstupů se podstatně prodražila průmyslová výroba. A nyní se ptáme, co z toho zůstane novým ekonomickým normálem.

Moderátorka: Daniela Písařovicová, DVTV

Simona Kijonková, Packeta Group
Jiří Kristek, Cushman & Wakefield
František Mikeš, Toyota Material Handling CZ
Miroslav Singer, Generali CEE Holding
Josef Melzer, Česmad Bohemia
Martin Baláž, Prologis
18:00 – 23:00

Večerní program

Galavečer logistických inovací

V rámci Galavečera logistických inovací proběhne předání Ocenění LOG-IN – ocenění těch nejlepších inovací a inovátorů z českého logistického trhu za uplynulý rok.

Na rozdíl od jiných ocenění, o jejichž výherci rozhoduje uzavřená porota, jsou vítězové Ocenění LOG-IN  vybráni na základě plné transparentnosti a demokracie – společnosti nominují své projekty nebo produkty a čtenáři časopisu Systémy Logistiky si vybírají vítěze v otevřeném hlasování. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:

 1. Technická a technologická inovace roku
 2. Projektová inovace roku
 3. Inovace v logistických realitách
 4. Fachman roku

Odborný garant pro každou kategorii pomáhá zajistit profesionalitu nominačního a výběrového procesu a zároveň doplňuje jeho pohled na inovace v dané kategorii. Letošními odbornými garanty jsou:

 • pro kategorii Technická a technologická inovace roku: Prof. Vladimír Mařík, profesor, ČVUT
 • pro kategorii Projektová inovace roku: Oldřich Petránek, nezávislý logistický odborník
 • pro kategorii Inovace v logistických realitách: Jakub Holec, CEO, 108 Agency
 • pro kategorii Fachman roku: Miroslava Jechoux, prezidentka Klubu logistických manažerů

Moderátorkou galavečera je Daniela Písařovicová z DVTV.

 

Daniela Písařovicová, DVTV
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ČVUT
Oldřich Petránek, Inlogistics
Miroslava Jechoux, Klub logistických manažerů
Jakub Holec, 108 Agency

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Po celodenním nabitém programu se můžete těšit na Logistický Business Mixer – večer plný networkingu, zábavy a netradičních her! Kromě kapely Jazz In Deck, která celý večer zpříjemní oblíbenými jazzovými a swingovými melodiemi, na Vás čekají také 4 večerní výzvy, kterými prověříte sílu svých myšlenek, svou odvahu, fyzickou sílu a trpělivost. Nebude to nic snadného, ale o tom přeci výzvy jsou… Pro 20 prvních účastníků, kteří splní všechny 4 výzvy, máme připravené zajímavé odměny. Je na co se těšit!

Kapela Jazz In Deck

Stylová kapela Jazz In Deck bude celým večerem provázet společně se svým unikátním repertoárem cover písní ve stylu gipsy swing, bossa nova, pop, funky & jazz! Zazní hity od takových legend jako je Stevie Wonder, Ray Charles, Norah Jones, Frank Sinatra a kapel The Beatles, The Doors, Nirvana a mnoho dalších.


PŘIJMĚTE 4 VEČERNÍ VÝZVY!

Výzva č. 1: MindBall

Zkoušeli jste už někdy potrápit svůj mozek tak, aby to bylo měřitelné? Na letošním kongresu EASTLOG budete mít jedinečnou příležitost a to díky unikátní hře Mindball, při které musíte zapojit mozek. Vyhrává ten, kdo lépe ovládne své mozkové vlny a přetlačí kuličku k soupeři. Hráči mají na hlavě speciální čelenky s biosenzory, které snímají jejich mozkovou aktivitu. Uprostřed stolu je dráha s kuličkou, která se posouvá na základě mozkové aktivity hráčů. Cílem hry je dostat kuličku do soupeřovy branky.

Výzva č. 2: Hmyzí ochutnávka

Více než 2 miliardy lidí považuje hmyz za naprosto běžnou součást své stravy. My v západním světě se ale stále trochu otrkáváme.  Přesto je velmi pravděpodobné, že hmyz v budoucnu do našeho jídelníčku přeci jen zařadíme.  Má to mnoho pozitiv: až 70% obsah bílkovin, vitamín B a velmi efektivní produkce, která je navíc šetrná k životnímu prostředí. Máme pro Vás nachystanou ochutnávku toho nejlepšího. Červy, cvrčky a kobylky. Vše v několika příchutích, abychom mohli uspokojit chuť každého z Vás.

Výzva č. 3: Zatloukání hřebíků

V dnešní uspěchané a přetechnizované době se zdá, že se z našeho života vytrácejí dovednosti a schopnosti, které pro nás bývaly ještě před několika desítkami let naprosto běžné. Jednou z nich může být třeba klasická manuální dovednost: zatloukání hřebíku. Zkuste se zamyslet, kdy jste naposledy zatloukali hřebíky? Pokud to u Vás není tak dlouhá doba, budete mít na naší výzvě trochu výhodu. Ale i tak to nebude snadné. Naše zatloukání bude mít totiž malý „háček“.

Výzva č. 4: Unikátní puzzle

Věděli jste, že historie hry puzzle je již více než 250 let dlouhá? Jednoduchá aktivita, která potrápí nejen obě naše mozkové hemisféry a prověří naši zručnost, kreativitu i trpělivost. Přijďte si zkusit poskládat naše jedinečné puzzle! Je to poslední výzva našeho večera.

AUTOLOG

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

Záštita workshopu: Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Aktuální situace a dlouhodobé trendy v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl prochází historickou strukturální transformací, zároveň se musí vyrovnávat s přímými i skrytými dopady pandemie koronaviru. Sdružení automobilového průmyslu, partner kongresu EASTLOG, přinese v rámci úvodní prezentace sekce AUTOLOG informace o aktuální situaci i dlouhodobých trendech, které mění jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví v ČR.

Tomáš Jungwirth, Sdružení automobilového průmyslu

Dopad elektromobility na dodavatelské řetězce

Příspěvek bude rámcově seznamovat s tím, jaká jsou specifika dílů, obsažených v moderních elektrických platformách automobilů a jak se mění logistické procesy pro jejich zajišťování. Bude zmíněn přesun funkcionality hardwarově specifických modulů do oblastí SW-aplikací a cloudů. Bude prezentováno, jak společnost Škoda Auto spolupracuje se svými dodavateli při dodání elektronických řídících jednotek a sledování změn jejich SW-stavů. Zároveň bude uvedeno, jak v předsériové logistice společnosti Škoda Auto se kvalifikují a auditují dodavatele komponentů a elektronických JIS modulů.

Iliyan Ivanov, Škoda Auto

Zdokonalený milk run a první Autostore v Česku

Společnost Continental Automotive v Brandýse nad Labem vyrábí elektroniku pro automobily světových značek. Za rok 2020 dodala zákazníkům přibližně 16,7 milionu elektronických výrobků, které produkuje v nepřetržitém provozu. Tomu je nutno přizpůsobit i materiálový tok. Průběžně modernizované skladové haly společnosti mají celkovou rozlohu 18 000 metrů čtverečních s kapacitou 23 000 palet a 33 000 boxů. Za den zde odbaví až 150 kamionů a vyřídí asi 12 000 objednávek komponentů z výroby. S ohledem na rozšiřující se produkci vystává zásadní otázka, jakým způsobem zlepšit logistické toky a lépe využít skladovací prostory uvnitř firmy. Proto se v rámci vize „Digitální výrobní závod“ inovují a digitalizují také logistické procesy. Případová studie přináší detaily o zefektivnění materiálových toků pomocí vylepšeného konceptu milk run nebo podrobnosti o zavádění technologie Autostore, kterou Continental v Brandýse nad Labem instaluje jako vůbec první společnost v České republice.

Josef Brázda, Continental
Stefan Walter Scharr, Continental
Jindřich Kadeřávek, Element Logic Czech Republic

Automobilový průmysl vs. sklady v době postcovidové

Jak se projevují dopady koronavirové pandemie na trhu skladovacích kapacit v ČR a co lze očekávat v dalších obdobích? Jsme připraveni na budoucí změny v dodavatelských řetězcích a na tolik diskutovaný near-shoring? Dokáží se sklady dostatečně rychle adaptovat na příchod nových technologií a masový nástup elektromobility?

Robert Sgariboldi, 108 Agency

Panelová diskuze: Automotive na mnoha křižovatkách najednou

Automobilový průmysl je jedním z největších segmentů české ekonomiky z hlediska příspěvku k hrubému domácímu produktu, exportu nebo zaměstnanosti. Když na něj tedy „číhají“ zcela zásadní výzvy, je třeba zpozornět. Zvládne automobilový průmysl absorbovat všechny nové trendy spojené s elektromobilitou, ekologickou dopravou a energetickou úsporností? Jak se na výkonech automobilek projeví sílící trend sdílení vozů? Dokážou dodavatelé a logistické firmy projít úspěšně digitální tranzicí? Jak se český autoprůmysl vyrovná s dopady pandemie? Kdy se opětovně ustálí dodavatelské řetězce? Je nedostatek komponent nebo vysoká cena surovin a dopravy novým normálem?

Zdeněk Petzl, Sdružení automobilového průmyslu
Petr Novák, JTEKT European Operations
Iliyan Ivanov, Škoda Auto
Petr Kuchyňa, Kiekert-CS

RETAILOG

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po místních a udržitelných produktech, výzvy v oblasti obalů a dopravy – o těchto a dalších podnětech se bude diskutovat na workshopu RETAILOG.

Záštita workshopu: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Moderátor: Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej

Covidová revoluce: štěstí přálo připraveným a rychlým

Jak změnil rok a půl pandemie český retail, kdo se posunul na novou úroveň a kdo – a hlavně proč – si nechal ujet vlak? Podíváme se na úpravy nákupního chování, změny očekávání zákazníků a hlavní bariéry rychlého restartu. Řekneme si, jestli jde o trvalé změny, nebo se vrátíme k původnímu způsobu života.

Tomáš Prouza, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Průmyslové brownfieldy a jejich využití pro městskou logistiku

Případová studie se zaměří na revitalizaci průmyslového brownfieldu v rámci města Brna a jeho opětovné využití pro průmyslovou výstavbu se zaměřením na městskou logistiku a výrobu. Představí konkrétně průběh revitalizace bývalého areálu společnosti Zetor a ukázat úhel pohledu developera a nájemce. Budou představeny důležité aspekty z pohledu investora do území, jako jsou zátěže a limity území, stavební připravenost, omezení pro výstavbu, majetkoprávní situace, návrh zástavby, výstavba dle požadavků klienta, zohlednění dalšího rozvoje s ohledem na územní plánování apod., ale také kritéria ovlivňující rozhodnutí nájemce jako je vhodnost lokality, návrh provozu a dispozice budovy včetně zhodnocení plánů a reálného provozu. Nástin obou pohledů na tuto problematiku představí Pavel Blažek jako zástupce developera CTP a Aleš Malucha za společnost Rohlík.cz.

Pavel Blažek, CTP
Aleš Malucha, Rohlik.cz

Bezemisní paletová distribuce v Praze

Mezinárodní logistický provider DACHSER se řadí mezi inovátory na poli logistiky a svoje trvale udržitelné podnikání modifikuje v souladu s nejmodernějšími trendy. V posledních letech se setkáváme s enormním nárůstem dopravy v centrech velkých měst v kombinaci s tlakem na ochranu životního prostředí, což vede místní municipality k zavádění restrikcí pro vjezd vozidel na konvenční pohon. Proto i společnost DACHSER musí na tyto požadavky reagovat.

City logistika v podání společnosti DACHSER dokáže být bezemisní. Ukazují to zkušenosti z pilotního projektu distribuce zásilek pomocí nákladního elektrokola v centru Prahy. Díky novému modelu elektrokola zahájil jako první logistický provider v České republice i distribuci paletizovaného zboží. Jaké jsou ekologické a ekonomické aspekty? Jaké je vnímání ekologie a city distribuce z pohledu zákazníka, společnosti Bosch Termotechnika, lídra v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody? To se dozvíte v exkluzivní případové studii na kongresu EASTLOG.

Jan Krupka, Bosch Termotechnika
Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Udržitelná městská logistika vyžaduje nová řešení

Města se dnes neobejdou bez hladkého fungování nákladní dopravy. Toto odvětví se rychle přizpůsobuje novým trendům jako e-commerce a služby na vyžádání. Ty však mohou způsobit další problémy, pokud se nezaměříme na jejich udržitelnost – zvyšuje se počet vozidel a ujetých kilometrů a také se vytvářejí neudržitelné pracovní podmínky pro doručovací společnosti.

Zavádění udržitelnosti v městské logistice vyžaduje spolupráci mezi širokou škálou partnerů a také nové obchodní modely a technologie. Efektivní řešení předpokládá celou plejádu inovací v oblasti vozidel, přístupů v zadávání veřejných zakázek a nákupu, řešení konsolidace, služeb hubů, modelů výroby (např. v blízkosti spotřeby), softwaru pro optimalizaci přepravy či postupů pro řízení nakládky/vykládky. Vhodně zavedené inovace a způsoby práce mohou podpořit dekarbonizaci dopravního systému a vytvořit přívětivější městské prostory takovým způsobem, aby nákladní doprava stále plnila svou integrální funkci dodávání zboží.

Anna Clark, EIT Urban Mobility
Marián Nič, EIT Urban Mobility

Panelová diskuze: Město jako logistická výzva

Ve městech žije stále více lidí, kteří zde také více nakupují. To jsou dva hlavní faktory, které v posledních letech stojí za masivním rozvojem městské logistiky. Nejsou však jediné. Jak se potřebám city logistiky podřizují plány developerů, kteří připravují prostory pro skladování a distribuci? Jakými způsoby lze přepravovat potřebné zboží ve stále hustější dopravě? Je možné dále optimalizovat závozy do center měst, aby byly splněny všechny nároky související s legislativou i ochranou životního prostředí a obyvatel? Přijdou nová distribuční schémata a inovace pro zásobování měst?

Moderátor: Marián Nič, EIT Urban Mobility

Jaroslav Beneš, Plzeňský Prazdroj
Jakub Kodr, CTP
Pavel Včela, GLS CZ
Oldřich Petránek, Inlogistics

DIGILOG

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat na plné obrátky. Výzvy spojené s automatizací, digitalizací, robotizací a využitím IT v logistice budou hlavním tématem diskuze na workshopu DIGILOG.

Záštita workshopu: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Moderátor: David Čapek, redaktor časopisu Systémy Logistiky

Průmysl 4.0 v České republice

Implementace konceptu Průmysl 4.0 prochází v České republice, stejně jako v ostatních průmyslově vyspělých státech, různými fázemi. Bohužel některé ze základních atributů Průmyslu 4.0 byly v minulých letech vlivem různých mediálních zkratek a zjednodušení velmi opomíjeny. Pojem byl často degradován na robotizaci a digitalizaci čehokoliv. Naštěstí je v poslední době fenomén Průmysl 4.0 dáván do přímé souvislosti s procesem digitální transformace firem. Ve společnostech, které svoji digitální přeměnu započaly, si šíři konceptu Průmysl 4.0 uvědomují. Kongresový příspěvek poukazuje na stále více se rozevírající nůžky mezi podniky, jež posilují digitální zralost, a firmami, které svou digitální transformaci odkládají.

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Inteligentní cold-chain logistika a provozní automatizace

Největší výzvy při řízení dodavatelského řetězce s čerstvým ovocem a zeleninou jsou rychlost a kvalita. Proto řízení tzv. cold-chain logistiky představuje v současnosti nejsofistikovanější a nejnáročnější formu řízení dodavatelského řetězce. Důraz je zde kladen zejména na zachování integrity přepravovaných tovarů, jakož i na zvýšené standardy při manipulaci, skladování a vychystávání tovaru.

To si uvědomuje i společnost Hortim a proto se rozhodla pozdvihnout úroveň řízení logistiky pro svou novou chlazenou logistickou platformu. Společnost stavila na digitální transformaci a inteligentní automatizaci řízení, díky které se jí povedlo zabezpečit rychlé, efektivní zásobování. Navíc, společnost dosahuje vysoký provozní výkon s nízkou spotřebou podnikových zdrojů. Zákaznické objednávky pro prodejnou síť s více než 1200 prodejnami expeduje do několika desítek minut od přijetí objednávky, přičemž potraviny se k zákazníkům mohou dostat již do 24 hodin od sběru u tuzemských pěstovatelů.

Inovativní projekt agilního zásobovaní představí společnost Hortim spolu s dodavatelem inteligentního řešení automatizace logistiky, společností Anasoft. Kromě vytvoření komplexního digitálního ekosystému této nové logistické platformy, se Anasoft postaral také o automatizaci kognitivních činností při řízení zásobování a vychystávaní objednávek.

Mirko Kuda, Hortim SK
Peter Bílik, ANASOFT

Blockchain v logistice – zkušenosti, využití a výhled do budoucnosti

Technologie blockchain, známá především ze světa kryptoměn, nachází postupně uplatnění i v podnikové sféře. Logistika byla přitom jednou z prvních oblastí, kde se velice záhy (2017) s blockchainem a obecně s technologiemi DLT (Distributed Ledger Technology) pro decentralizované zpracování transakcí začínalo experimentovat. V rámci této prezentace proto shrneme stav k roku 2021, jaké jsou dosavadní zkušenosti a typické případy užití. Dále představíme několik reálných projektů, které v zahraničí dosáhly většího rozšíření (TradeLens, FoodTrust, WeTrade) a zmíníme i první český projekt (ELA Chain), který má ambici se v této oblasti prosadit.

Petr Čermák, Blockchain Connect | Czech Alliance

Jak Rohlik.cz díky automatizaci a digitalizaci procesů spravuje široké portfolio dodavatelů

Rohlik.cz je jednou z nejrychleji rostoucích českých společností, která v současné době expanduje na několik zahraničních trhů. Nabízí široký sortiment zboží, díky čemuž disponuje rozsáhlým portfoliem stovek dodavatelů, a neustále přibývají noví. S každým dalším dodavatelem však není možné přibírat zaměstnance, kteří by řešili rostoucí administrativu. Proto Rohlik.cz navázal partnerství se společností GRiT, která mu pomohla výrazně zjednodušit a sjednotit interní procesy tak, aby zapojení a komunikace s každým novým dodavatelem byla co nejefektivnější. Tato exkluzivní případová studie představí, jak tato spolupráce probíhá a jak bez zbytečné administrativní zátěže dokáže Rohlik.cz zpracovat až 500 příjmů na sklad denně, a to jen v České republice.

Aleš Malucha, Rohlik.cz
Lubomír Veselý, GRiT

Panelová diskuze: Nezastavitelný vzestup automatizace, digitalizace a robotiky

I když v mnoha výrobních, obchodních i logistických firmách stále úřaduje tužka a papír, trend moderní ekonomiky je jednoznačný: automatizace, digitalizace, robotizace. A není třeba hned používat výraz Průmysl 4.0, který mnohé irituje. Výzva, které čelíme, není ani tak revoluční jako spíše evoluční. Možná nás pouze překvapuje naléhavost, se kterou se hlásí o slovo a s jakou vyžaduje od managementů firem rychlé řešení. Jsou firmy připraveny na čtvrtou průmyslovou (r)evoluci? Jak lze postupovat při digitalizaci podniku? Jaké jsou největší překážky pro automatizaci a robotizaci v logistice? Jak rychlí jsou dodavatelé automatizace? A dokážou řešit akutní nedostatky pracovníků? Jaká rizika vyplývají z digitalizace a robotizace firem?

Moderátor: Jaroslav Skoták

Vojtěch Fukal, Nexen Tire Europe
Pavel Osička, Linde Material Handling
Laurent Jechoux, Contera
Branislav Puliš, Photoneo
9:00 – 15:00

SEELOG

SEELOG

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.

 

Nový sklad společnosti Coca-Cola HBC v Praze – Kyjích

Nový plně automatizovaný sklad společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je jednou ze současných zásadních investic do modernizace výrobní a logistické infrastruktury v České republice v jejím pražském výrobním závodu a je zřejmě největším logistickým projektem společnosti vůbec. Vyniká použitím moderních skladových technologií, mírou automatizace, skladovou kapacitou přes 20 tisíc palet i vysokou rychlostí automatického uskladnění a vyskladnění, které pracuje na systému just-in-time. Systém je tak schopen připravit palety na expedici po nahlášení řidiče na vrátnici ještě před tím, než zacouvá k nakládací rampě.

Při výstavbě se rovněž zohlednily prvky udržitelnosti, kdy např. srážkové vody jsou místo klasické betonové retenční nádrže odváděny přes nově vybudovaný suchý poldr do rozšířeného původního mokřadu, což je zcela v souladu se zdejší přírodou. Zároveň byly vybudovány protihlukové stěny a instalovány tlumiče dalších zdrojů hluku, aby se maximálně zlepšil komfort občanů přilehlých městských částí.

Milan Svejkovský, Coca-Cola HBC

Největší logistické centrum Lidlu na bývalém brownfieldu

Po roční pauze, kdy z důvodu pandemie nemohly probíhat návštěvy skladů v rámci sekce SEELOG, se tento oblíbený prvek vrací do programu kongresu EASTLOG 2021. A organizátorům kongresu se podařilo domluvit opravdu atraktivní destinaci: nové distribuční centrum maloobchodního řetězce Lidl u Buštěhradu.

Nově otevřený sklad u Buštěhradu představuje jedno z největších logistických centrech tohoto řetězce v Evropě. Dříve tu býval brownfield po někdejší výrobě Poldi. Sklad se nachází na téměř 60 000 metrech čtverečních a po plném zprovoznění bude díky stovce kamionů denně zásobovat až 90 maloobchodních prodejen a zaměstná na 500 pracovníků. Nosnou konstrukci skladové haly tvoří 600 betonových sloupů a instalované regály pojmou až 47 000 palet se zbožím. Sklad je zajímavý také tím, že pracuje ve všech teplotních režimech (suchý, chlazený, mražený). Návrh logistického centra charakterizovala snaha o minimalizaci spotřeby energií, což zahrnuje mj. rekuperaci odpadního tepla, využití dešťové vody, instalaci LED svítidel i budoucí fotovoltaickou elektrárnu.

Velkorysým prostorem logistického centra vás provede Martin Molnár, jednatel společnosti Lidl odpovědný za výstavbu.

Z důvodu velkého zájmu o exkurzi a omezeného počtu míst dojde k losování účastníků. Podmínky pro zařazení do losování:

 • jeden člověk z každé firmy;
 • registrace do úterý 7. září (čím dříve se registrujete, tím větší máte šanci se na prohlídku dostat);
 • společnost Lidl má právo schválit vylosované účastníky.

Pokud si přejete vidět na vlastní oči jedno z největších logistických centrech společnosti Lidl v Evropě, registrujte se co nejdříve na www.eastlog.cz/registrace.

Ochutnávka letošního SEELOGu:

Martin Molnár, Lidl